Sir Andrew Davis & Elgar

25 april 2024
Konsertsalen
ca 2 timmar inkl. paus
Malmö Live Konserthus
145-460 kronor
Konsert med världsstjärnan Sir Andrew Davis och Malmö SymfoniOrkester med musik av Elgar!

Biljettinformation

Den här konserten ingår i konsertserierna Platina och Guld, säsongen 2023-24.

Sir Andrew Davis & Elgar

Ljuv romantik och modernistiska toner när världsdirigent gästar MSO.

Sällan har uttrycket ”finbesök” varit mer passande än när världsdirigenten Sir Andrew Davis gästar Malmö och dirigerar Malmö SymfoniOrkester. Förutom att han är ansedd som världens kanske främste uttolkare av Elgars musik, är han också insatt i den svenska repertoaren. Han var tidigare förste gästdirigent vid Kungliga Filharmoniska Orkestern, och nu föräras MSO ett unikt besök. Det blir både engelskt och svenskt under denna konsert, både ljuv romantik och modernistiska utmanande toner. Den här konserten avslutas med Elgars högt älskade första symfoni. Vi garanterar en kväll att minnas.

Pausservering

Information om mat- och dryckesbokningar till din konsert publiceras löpande. Klicka gärna på knappen nedan för att läsa mer!

TILL SIDAN OM PAUSSERVERING

Program

Lidholm, Ingvar Kontakion

Ingvar Lidholm har ofta kallats ”en musikalisk kameleont”. Hans tidigaste verk är väldigt nordiskt färgade, med lyriska toner som för tankarna till tonsättarkollegor som Lars-Erik Larsson, Carl Nielsen och Jean Sibelius. Men allteftersom fler inspirationskällor lades till förändrades hans tonspråk och genom åren tillkom nya tekniska grepp och variationer. 

Verket Kontakion skrevs 1979 som ett beställningsverk för Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, då de skulle på ett gästspel i Sovjetunionen. Titeln är på grekiska och syftar på en hymn inom grekiskortodoxa kyrkan som sjungs till de dödas minne. Därför har verket ibland också uppfattats som en dödsmässa. Trots att verket inte innehåller några röster kan man ibland uppfatta klangen från en rysk kyrkokör.   

Verket börjar med skärande dissonanser som är så typiskt för Lidholm. Men dessa dissonanser förvandlas och utvecklas under styckets gång till harmoni och enkelhet. Det går att höra en från början antydd melodi som allteftersom friläggs mer och mer och får en nyckelroll.  

Lidholm skrev aldrig någon solokonsert men var alltid intresserad av den dramatiska färgningen när individen ställs mot kollektivet. Därför lyfte han ofta fram enskilda röster ur massan, instrument som fick strofer eller repliker och på så sätt renodlades från den stora orkestermassan. 

Delius, Frederick The Walk to the Paradise Garden

Som ett tillägg till sin opera A Village Romeo and Juliet skrev Frederick Delius orkesterstycket The Walk to the Paradise Garden. Stycket skulle gestalta de unga älskandes enda lyckliga stund, när de tillsammans, alldeles ensamma, finner en paradisträdgård där de kan få vara så kära de någonsin kan vara, utan de rivaliserande familjernas bråk och strider.  

Orkesterstycket fick ett längre liv än operan och anses av många som det främsta Delius skrivit. Det går att se The Walk to the Paradise Garden som en tondikt, där motiv från operan, och berättelsen om det ödesdömda unga kärleksparet, flätas samman till en suggestiv beskrivning av kärlekens makt och familjehederns förkrossande konsekvenser. 

Paus 25 min
Elgar, Edward Symfoni nr. 1

I tio års tid gick Elgar och funderade på sin första symfoni innan han satte sig för att skriva ner den. Han bars av en tanke att, likt det Beethoven hade gjort i sin Eroica-symfoni, hylla en av tidens stora hjältar. I detta fall General Charles George Gordon, en brittisk officer som ansågs vara en hjälte i Krimkriget och som ledde Storbritanniens kinesiska kolonialkompani ”Den evigt segrande armén”. Elgar övergav dock denna tanke, då han kom fram till att ”Musik som konst är bäst när den är enkel och utan någon förklarande beskrivning”.  

Symfonin hade sin urpremiär i Manchester 3 december 1908 där den dirigerades av Hans Richter, som även var den person som Elgar dedikerade symfonin till med orden: ”Till en sann konstnär och en sann vän”. Inför första repetitionen med orkestern sade Richter ”Mina herrar, låt oss nu repetera den största symfonin i vår tid, skriven av den störste kompositören i vår tid”. 

Symfonin blev en omedelbar succé både hos publik och kritiker, och Elgar hyllades som nytänkande och modern med stor respekt för sina föregångare. Men verket hyllades också för sin skönhet, energi och mänsklighet. Ett verk för framtiden som kommer att klara kommande generationers krav på god musik! 

Symfonin är skriven i cyklisk form med återkommande teman. I första satsen hörs ett ofullbordat nobilimente-tema som återkommer och fullbordas grandiost i sista satsen, efter ett antal variationer i mellansatserna. Man kan misstänka att en viss filmmusikkompositör har lyssnat både en och två gånger på denna symfoni, då det i andra satsen känns igen ett tema starkt förknippat med den astmatiska hjälmbäraren Darth Vader. 

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt Läs mer
Sir Andrew Davis Dirigent
Korta biografier räcker inte långt när man skall skriva om Sir Andrew Davis mer än 50-åriga karriär som dirigent, tonsättare, instrumentatör, chefsdirigent, konstnärlig ledare och musikalisk inspiratör. Hans långa chefsdirigentskap i flera orkestrar vittnar om hur betydelsefull hans gärning varit. Läs mer

Konsertintroduktion

Konsertintroduktion kl. 18.00 med Rhona Duncan på Kanalscenen.

Senast uppdaterat: 2024-02-28