Samarbete möjliggör mer för fler

Malmö Live Konserthus samarbetar med samhällsengagerade företag som menar något med sitt engagemang, och genom en investering i musik och kultur vill göra skillnad på riktigt. Musik skapar mening, och har kraften att involvera oss människor över generations- och kulturgränser. Tillsammans med engagerade partners vill vi bidra till att stärka den sociala och kulturella sammanhållningen i Malmö och regionen och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Genom olika samarbeten med företag, fonder och donationer från privatpersoner kan vi erbjuda musikupplevelser till barn och unga samt grupper i samhället som annars sällan eller aldrig får chans till sådana. Vi kan också inspirera barn och unga till att inleda ett livslång relation till musik, och glädjen med musik, och vi kan stärka unga talangers möjligheter och musikkarriärer. Med mycket mera!

Samtidigt blir detta en möjlighet för företag och organisationer att stärka sina kundrelationer, utveckla och glädja sina medarbetare, lyfta fram sitt engagemang i PR och marknadsföring samt överlag stärka sitt engagemang i samhällsfrågor.

Vill du och ditt företag eller du som privatperson vara med i detta arbete och stödja oss på olika sätt finns flera möjligheter.

Nätverket LIVE

Vårt företagsnätverk, är navet för vårt arbete med CCR – Corporate Cultural Responsibility. Nätverket är både en bas för etablerade satsningar och en katalysator för vidareutveckling och för att generera nya samarbeten.

Sponsring/stöd till särskilda satsningar

Genom olika riktade insatser bidrar en del organisationer och företag direkt till olika aktiviteter och arrangemang, särskilt för barn och unga men också MSO. Till exempel arrangerar vi Ensamkommandes studentskiva tillsammans med PwC, Sigeman & Co, Swemaint och Tepe.  MSO:s vänförening stödjer ofta MSO:s turnéer både i Sverige och utlandet. 

Högaktuellt denna säsong är att vi tillsammans med E.ON Sverige, MKB Fastighet och PwC tar fram en egen klubblåt till FC Rosengård – och som ska få premiär i slutet av augusti. Under 2021 och kommande säsonger har vi flera spännande arrangemang på gång inom olika musikgenrer. Kanske vill du vara med?
 

Stiftelser och donationer

Några av de stiftelser som bidrar till aktiviteter för barn och unga på Malmö Live är  Sparbanksstiftelserna Skåne, Finn, Färs & Frosta samt Elly Berggrens Stiftelser. På olika sätt stödjer de till exempel SKUSO, Skånes Ungdomssymfoniorkester och musikexperimentverkstaden Okii Nami samt Symfonikursen Live – för alla Skånes elever i åk 4 och 5.

Som privatperson kan man också vara med och göra skillnad. Vi välkomnar alla former av stöd och donationer. Vill du veta mer, donera medel eller har en idé kring detta så tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Alla sponsorer 30-3-21
Senast uppdaterat: 2021-10-06