Det här dokumentet beskriver hur malmolive.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från malmolive.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss genom att ringa på 040 34 35 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Allmänna brister

  • Sökfunktionaliteten på webbplatsen ger i dagsläget inte förslag på sökord eller stavfel, vilket hade underlättat för besökaren, framför allt för personer med skrivsvårigheter. Vi letar ständigt efter nya lösningar för att underlätta för dig som besökare att hitta det du letar efter. 
  • De PDF-dokument vi erbjuder för nedladdning är inte formaterade enligt normen för tillgänglighet. 

Problem vid användning utan eller med nedsatt syn

  • Det saknas en beskrivning för en iFrame (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2) samt Bild utan alt-tag (WCAG 2.1, kriterium 1.1.1) Vi använder oss av två stycken verktyg för att analysera trafiken på vår hemsida samt skapa riktade annonser för våra besökare. Dessa två verktyg kan komma att uppfattas av hjälpmedel. Vi jobbar på att åtgärda detta. 
  • Om du använder hjälpmedel för att navigera på vår hemsida kan det finnas problem för dig som besökare att nå vår topp-meny. Du kan nå den, men i dagsläget är det onödigt många steg. 
  • Under funktionen att filtrera i våra kommande evenemang visas som en behållare som är tom. Vi jobbar på att få bort den. 
  • Om du använder hjälpmedel för att navigera på vår hemsida kan vissa rörliga element uppfattas som tomma. Dessa element är enbart dekorativa detaljer och har ingen kommunikativ funktion.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Vi har flera videoklipp på vår hemsida där vi i dagsläget inte har undertexter. Vi arbetar på att ta fram rutiner för detta. Samtliga videoklipp med engelsk tal har svenska undertexter. 

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem på minst AA-nivå i WCAG 2.1 senast den 1 juni 2024.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt verktyget SiteImprove för att utvärdera webbplatsen. Förutom det så har vi utfört en manuell översyn utifrån webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes tisdag 19 oktober 2023.

Webbplatsen publicerades den 31 mars 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 oktober 2023. 

 

Senast uppdaterat: 2023-10-19