SKUSO logotyp

SKUSO 2022 - INSTÄLLD

På sportlovet 2022 var det dags för Skånes UndomsSymfoniOrkester att åter igen samlas för konsert i Malmö Live Konserthus. På grund av ökad smittsridning och därmed nya restriktioner har vi dock fått ta det tråkiga beslut att ställa in årets SKUSO. Vi beklagar att behöva ge detta besked, särskilt eftersom många redan har påbörjat förberedelserna.

Om vi kan skjuta fram SKUSO till ett annat skollov 2022 meddelar vi detta.

 

--------------

En unik möjlighet för unga musiker

SKUSO drivs gemensamt av Malmö Live Konserthus och kulturskolorna i Lund och Malmö. Nätverket Skånes Musik- och Kulturskolor stödjer projektet som möjliggörs med ekonomiskt stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och därmed också Swedbank.

I SKUSO får elever från Skånes musik- och kulturskolor möjlighet att spela i ett musikaliskt sammanhang som för många inte finns tillgängligt på hemortenOrkestern repeterar till största delen under sportlovet på Malmö Live Konserthus och veckan avslutas med en festlig konsert inför publik i konsertsalen. Under veckan övar och spelar eleverna dagligen i en stor orkester ledd av en professionell dirigent, och de träffar och spelar tillsammans med andra i Skåne bosatta elever som spelar klassiska instrument. De får även lära av och spela tillsammans med musiker från både Malmö SymfoniOrkester och Skånes musik- och kulturskolelärare som är instruktörer.

Syftet med SKUSO är:

  • Att erbjuda en likvärdig möjlighet för musik- och kulturskoleelever från hela Skåne att få spela i symfoniorkester.
  • Att orkesterverksamheten ska förmedla spelglädje och hålla hög konstnärlig och pedagogisk nivå.
  • Att deltagarna ska få en grundläggande utbildning i orkesterspel.
  • Att deltagarna får möjlighet att knyta nya kontakter med andra som spelar symfoniorkesterinstrument.
  • Att fler unga ska fortsätta att spela efter högstadiet och att återväxten på symfoniorkesterinstrumenten därmed ska främjas.

Vem kan vara med

SKUSO samlar 90-100 elever mellan 12 och 16 år från Skånes alla musik- och kulturskolor. 
Under premiäromgången på sportlovet 2020 deltog totalt 96 deltagare från 21 olika skolor i länet. 

Elever som spelar följande instrument kan delta:
Tvärflöjt
Oboe
Klarinett
Fagott
Valthorn
Trumpet
Trombon
Tuba
Slagverk
Violin
Viola
Cello
Kontrabas

Så går det går till – från ansökan till konsert

Under hösten kan elever som spelar vid någon av Skånes kultur- och musikskolor ansöka via Kulturskolan Lunds hemsida. SKUSO tillämpar inte provspelning utan elever ansöker i samråd med sin kulturskolelärare. Den slutgiltiga sammansättningen och numerären i de olika instrumentgrupperna avgörs av SKUSOs projektgrupp tillsammans med instruktörer och dirigent. När detta är klart, får samtliga deltagare repertoar och noter för att individuellt kunna repetera och förbereda sig, tillsammans med sin lärare, inför själva SKUSO-veckan.

En söndag i januari träffas deltagarna, dirigent och instruktörer för kick off och en första repetitionsdag tillsammans. 
Den mest intensiva aktiviteten sker sen under SKUSO-veckan på sportlovet (v 8) då orkestern repeterar varje dag, både individuellt och i ensembler, stämvis och tutti. Eleverna träffas och umgås även socialt vid sidan av musiken, eftersom man äter och fikar tillsammans och det ordnas ofta en rad andra aktiviteter i anslutning till musicerandet.

Veckan avslutas med en konsert i den stora konsertsalen på Malmö Live.

SKUSO:s projektgrupp

För planering och genomförande finns en gemensam projektgrupp med representanter för Kulturskolan i Lund och i Malmö samt Malmö SymfoniOrkester och Malmö Live.  
Projektets koordinator ansvarar för rekrytering, planerar projektet och svarar för kommunikationen med kulturskolorna, lärarna och deltagarna.
Malmö Live Konserthus ansvarar för all övrig extern kommunikation, sponsormedverkan, biljettförsäljning samt lokaler och projektledning under veckan.
Malmö SymfoniOrkester och kulturskolorna i Malmö och Lund står för professionella instruktörer och ensembleledare.
 

Koordinator: Karin Lindsten Brodin, [email protected]

Programproducent: Alice Samoilova, [email protected]

Produktionsledare: Kristoffer Miselli, [email protected]

PR och press: Vanessa Edqvist, v[email protected]

Samarbeten/partnerskap: Anna-Maria Havskogen, [email protected]

Logotyper Sparbanken Skåne - Swedbank

Med finansiering av

Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen 1826

Stiftelsen Gripen

Elly Berggrens stiftelse

Senast uppdaterat: 2022-01-18