SKUSO Skånes ungdomssymfoniorkester på Malmö Live Konserthus
SKUSO logotyp

En unik möjlighet för unga musiker

I SKUSO får Skånes kulturskoleelever möjlighet att musicera i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna delta i stor orkester ledda av en professionell dirigent, samt träna och spela med andra elever från Skåne som spelar klassiska instrument eller ägnar sig åt körsång. De får även lära av och spela/sjunga tillsammans med musiker från Malmö SymfoniOrkester och lärare från skånska kulturskolor som fungerar som instruktörer.

 

Datum:

14:e januari 2024, Malmö Live Konserthus. Orkestern träffas för första gången för en repetitionsdag.

14:e januari 2024, Kulturskolan Höör. Kören träffas första gången för en repetitionsdag.

19:e till 23:e februari 2024, Malmö Live Konserthus. Repetitioner för både orkester och kör sker dagtid måndag till fredag. Konserten äger rum fredagen den 23:e februari kl. 19:00.

 

Ansökan:

SKUSO tillämpar inte provspelning. Elever söker i samråd med sin lärare på kultur- eller musikskolan. Anmälan görs via SpeedAdmin och är öppen under oktober 2023.

Elever i åldrarna 12 till 16 år som spelar följande instrument kan söka: Tvärflöjt, Oboe, Klarinett, Fagott, Valthorn, Trumpet, Trombon, Eufonium, Tuba, Slagverk, Violin, Viola, Cello och Kontrabas.

Elever i åldrarna 10 till 16 som sjunger enskilt eller i kör kan söka. 

 

Urvalskriterier:

Instrument: Olika instrumentgrupper har olika många platser i orkestern. Vi kan t ex endast ta emot 6 trumpeter, men 30 violiner och 50 körsångare.

Ålder: Orkestern premierar åldrarna 12 till 16. Därför kan du gärna söka även om du inte är i rätt åldersgrupp, du har ändå chans att komma med.

Hemkommun: SKUSO strävar efter att ha en så bred regional representation som möjligt. Elever från små kommuner blir därför premierade.

Kötid: Den som anmält sig först premieras. Är du osäker på om du anmält dig? Maila Karin Brodin för orkestern och Sara Sandström Korp för kören.

 

Dirigent och repertoar:

Dirigent för SKUSO 2024 blir Sofia Winiarksi. Sofia är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och har sedan sin masterexamen 2022 snabbt etablerat sig som en eftertraktad gäst hos flera svenska orkestrar; bland annat Norrköpings symfoniorkester, Svenska kammarorkestern, Helsingborgs symfoniorkester, Gävle symfoniorkester och Arméns musikkår. Repertoaren kommer delvis innehålla material från SKUSO 2023, och består av en blandning av klassiskt, filmmusik, musikal och modernt.

 

Deltagaravgift:

Det kostar ingenting att delta i SKUSO.

Frågor om orkestern besvaras av projektkoordinator Karin Brodin på [email protected] 

Frågor om kören besvaras av körkoordinator Sara Sandström Korp [email protected]

SKUSO fortsätter med kör

Vem kan vara med?

Sångare i alla röstfack som går antingen enskilt eller i kör kan söka till kören. SKUSO tillämpar inte provsjungning. Elever söker i samråd med sin kulturskolelärare. Elever som går i årskurs 6-9 kan söka till projektet. Repertoaren består av både traditionella klassiska stycken, musikal och filmmusik.
Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna. 

SKUSOs projektgrupp

För planering och genomförande finns en gemensam projektgrupp med representanter för Kulturskolan i Lund och i Malmö samt Malmö SymfoniOrkester och Malmö Live.  
Projektets koordinator ansvarar för rekrytering, planerar projektet och svarar för kommunikationen med kulturskolorna, lärarna och deltagarna. Malmö Live Konserthus ansvarar för all övrig extern kommunikation, sponsormedverkan, biljettförsäljning samt lokaler och projektledning under veckan.
Malmö SymfoniOrkester och kulturskolorna i Malmö och Lund står för professionella instruktörer och ensembleledare.
 

Koordinator: Karin Lindsten Brodin, [email protected]

Programproducent Barn & Unga: Annika Winberg, [email protected]

PR och press: Vanessa Edqvist, v[email protected]

Samarbeten/partnerskap: Line Breuning, [email protected]

 

Bidrag och ekonomiskt stöd

SKUSO är ett samarbete med Regional Kulturskola, Malmö Live Konserthus AB och Musik i Syd.

SKUSO möjliggörs med bidrag och ekonomiskt stöd från bland annat Swedbank och Sparbanken Skåne genom deras ägarstiftelser Skåne, Finn, Färs och Frosta och 1826, samt Stiftelsen Gripen, Kulturrådet och Musik i Syd.

Loggor för Sparbanken Skåne och Swedbank
Senast uppdaterat: 2023-09-28