Sida vid sida

Sida vid sida & El Sistema

Malmö SymfoniOrkester och Malmö Kulturskola inledde hösten 2013 ett betydande samarbete kring Kulturskolans verksamhet El Sistema Malmö. Samarbetet med MSO innebär att orkestern kommer att delta i El Sistema Malmös verksamhet på olika sätt och agera goda förebilder för eleverna och musicera tillsammans med dem.

Skolkonserter

Konserter med Malmö SymfoniOrkester för åk 4-6. Både lärare i Malmö och resten av Skåne kan boka biljetter till sina klasser. 

Senast uppdaterat: 2024-03-07