Vad är en symfoniorkester?

En symfoniorkester är en stor orkester, oftast med mer än 70 musiker som spelar ihop. Instrumenten som ingår brukar delas in i stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk. Eftersom orkestern är så stor använder man en dirigent som leder musikerna. Dirigenten är också den som bestämmer hur stycket skall spelas.

Vad betyder ordet Symfoniorkester?

Ordet symfoni kommer från det grekiska ordet symphonia, vilket betyder samklang. Ordet ”Symfoniorkester” betyder då alltså ”samklingande orkester” och syftar på att alla instrumenten spelar som en helhet. 

Vilka instrument används i en symfoniorkester?

Instrumenten i en symfoniorkester delas in i stråkinstrument, blåsinstrument och slagverk. Blåsinstrumenten delas in i två huvudgrupper: träblås- och bleckblåsinstrument. Träblåset består av flöjt, oboe, klarinett och fagott. Flöjtisterna spelar ibland även en liten piccolaflöjt eller större altflöjt, oboisterna spelar ibland engelskt horn, klarinettisterna spela ibland en liten Eb-klarinett eller stor basklarinett och fagottisterna spelat ibland kontrafagott. Bleckblåset, som ibland kallas brasset efter det engelska ordet för mässing som instrumenten är gjorda av, består av valthorn, trumpet, trombon och bastuba. Stråkinstrumenten är violin (fiol), viola (altfiol), violoncell (cello) och kontrabas (basfiol). Till slagverket hör väldigt många olika instrument. Pukorna har ofta självständig roll men sedan ingår ofta virveltrumma, bastrumma och cymbaler. Det finns även slagverksinstrument som man kan spela melodier på, t ex xylofon, marimba, vibrafon och klockspel. 

När bildades symfoniorkestrarna?

Orkestrarna som påminner om dagens symfoniorkesterar blev vanligare under slutet av 1700-talet. Tidigare var det mest mindre orkestrar med något enstaka blåsinstrument, men ungefär vid Mozarts tid började de växa och i slutet av 1800-talet var orkestrar på 100 personer inget ovanligt. Som världens äldsta orkester brukar man räkna Det Kongelige Kapel, vilket är orkestern vid Den Kongelige Teater i Köpenhamn som finns omnämnd redan 1448. Kungliga Hovkapellet i Stockholm, som är Sveriges äldsta orkester, bildades 1525.

Vilka symfoniorkestrar finns det?

I Sverige finns flera professionella symfoniorkestrar. Kungliga filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfoniker, Malmö Symfoniorkester, Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborg Symfoniorkester och Gävle Symfoniorkester. Förutom symfoniorkestrarna finns det flera orkestrar bundna till operor och teatrar. Det finns dessutom ett par professionella mindre orkestrar, sinfoniettor och kammarorkestrar.

Vad är en symfoni?

En symfoni är ett stycke för en större orkester. En klassisk symfoni består av fyra satser och traditionellt är den andra satsen långsam. Symfoni kommer från grekiskan ”symphonia”, vilket betyder ”samklang” och det syftar här på att det är fyra olika satser som bildar en helhet. 

Vem skrev en symfoni till Napoleon?

Ludwig van Beethoven skrev en symfoni som han först hade tänkte tillägna Napoleon Bonaparte. Beethoven såg upp till Napoleon som verkade stå för klassiska ideal och dygder som att sätta landets bästa före sig själv. När Napoleon sedan utnämnde sig själv till kejsare blev Beethoven ursinnig och strök sin tillägnan. Symfoni nr 3 kallas nu ”Eroica” eftersom Beethoven skrev ”för att fira minnet av en stor man”. 

Vem uppfann musikformen symfoni?

Symfoni som ett enskilt stycke började dyka upp under början av 1700-talet och den som brukar nämnas som den första symfonikern är italienaren Giovanni Battista Sammartini. Hans symfonier bestod av tre satser och varade ofta 10-15 minuter. Johann Stamitz vidareutvecklade formen och hans symfonier med längre speltid och fyra satser blev stilbildande för den tyska symfonifomen som sedan Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart m fl skrev i.

Senast uppdaterat: 2021-10-15