Konserthus, hotell, konferens- och kongress är själva hjärtat av verksamheten, men här finns också bar, restauranger, café lounger, foajéer och andra ytor för utställningar, spontana möten och föreläsningar med mera.

Nordic Choice-ägda Clarion Hotel & Congress Malmö Live öppnade den 2 maj 2015, och en månad senare, den 4 juni, invigdes kvarteret Malmö Live genom en stor utomhuskonsert med spektakulär inramning. Samtidigt bjöd Nordic Choice på stor inomhusfest. Den 28 – 30 augusti öppnade Malmö Live Konserthus med en premiärhelg fylld av konserter och upplevelser.

Så började det

Besöksnäringen spelar sedan länge en viktig och växande roll för Malmös utveckling. Den ger stora ekonomiska inflöden till staden och upphov till tusentals arbetstillfällen. När kommunstyrelsen i december 2007 beslutade att inleda arbetet med att uppföra en ny konsert-, kongress- och hotellanläggning med hög kvalitet, hade Malmö länge saknat en sådan.

Beslutet hade föregåtts av utredningar i flera etapper om marknadsutvecklingen för kongresser och mässor samt bedömning av bästa lokalisering och vad som i övrigt kan krävas av en framgångsrik konsert-, kongress- och hotellanläggning.

I april 2008 bjöd Malmö stad in till intresseanmälan för att delta i en projekt- och markanvisningstävling om att uppföra och förvalta anläggningen. Efter ett omfattande urvalsarbete utsågs fem konsortier att delta i projekt- och markanvisningstävlingen. Juryn beslutade att rekommendera de två förslag som bäst uppfyllde kriterier i tävlingsprogrammet till fortsatt förhandlingsfas. I maj 2010 fick Skanskas och arkitektfirman Schmidt Hammer Lassens förslag ”Kontrapunkt” ett tilldelningsbeslut. Månaden efter togs första spadtaget och i augusti samma år fick anläggningen namnet Malmö Live. 

Namnet på vinnarförslaget ”Kontrapunkt” anspelar på den musikaliska term som beskriver hur två eller flera tidigare självständiga melodier kombineras till en musikalisk sats. Precis som de olika huskropparna idag verkligen kan sägas samspela kontrapunktiskt.

Vatten under broarna

Vattnet är en ständig följeslagare i Malmös historia. Både som gräns och som en möjlighet till försörjning. På strandkanten av kanalen står Malmö Live på ena sidan, och den medeltida staden på andra. Malmö Live samsas med det förflutna. Med kajerna som Frans Suell lät bygga på 1770-talet och med den K-märkta Sjömansgården där hamnväktarna bodde i slutet av 1800-talet. På den tiden när fiskarna sålde sill direkt från båtarna vid kajkanten och platsen sjöd av liv. Fiskehamnen är numera ett igenfyllt minne blott, men namnet lever kvar i Fiskehamnsgatan som går längs kanalkanten. Med Malmö Live är nu folklivet tillbaka!

Byggt av glädje och dansk design

Malmö Live består av tre huskroppar som förbinds av ett gemensamt entréplan som välkomnar alla. Skanska var entreprenör och byggherre för kongress- och hotelldelarna, medan Malmö stad var byggherre för konserthusdelen där det kommunala bolaget Malmö Live Konserthus AB huserar. Hotell- och kongressverksamheten liksom restaurangerna drivs av Clarion Hotel & Congress Malmö Live, en del av kedjan Nordic Choice. 

Skanskas uppdrag bestod inte bara av att utveckla och bygga konserthus, kongress och hotell. Totalt byggdes cirka 90 000 kvadratmeter på Universitetsholmen med fokus på att skapa ett kvarter som binder samman Malmö City med Västra Hamnen – och för att bli ett landmärke i Malmö.

Arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen utgick från platsen, läget i staden och Malmö Lives alla funktioner. Resultatet blev en byggnad som är öppen i alla riktningar och som inte har någon fram- eller baksida. Här kan människor välja att passera genom eller dröja sig kvar. Malmö Live är ett rum i staden där gränserna mellan ute och inne suddas ut. 

Nu och in i framtiden

Idag är Malmö Live stadens sociala och kulturella mötesplats där människor bor och arbetar, med gröna promenadstråk och utsikt över vatten. På en plats som tidigare var parkering finns nu hotell-, kongress-, och konsertverksamhet med generösa ytor för människor att träffas, umgås och uppleva saker tillsammans. 

Senast uppdaterat: 2021-03-08