Med en öppet och inkluderande program är Malmö Live en attraktiv partner för företag som uppriktigt vill vara engagerade i att förbättra samhället tillsammans med andra.

Våra partners

SKANSKA (huvudpartner)

PwC

TePe

Sigeman

Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta

Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Gripen

Du blir en möjliggörare

Vårt nätverk samlar engagerade företag som vill göra skillnad på riktigt. Stora visioner kräver modiga möjliggörare från olika delar av samhället och tillsammans gör vi skillnad genom att använda musikens och kulturens möjligheter som en viktig förändringsfaktor. Med musiken som utgångspunkt kan du också bidra till arrangemang och upplevelser som påverkar unga människors utveckling på ett positivt sätt. Och i förlängningen bidra till ett hållbart samhälle med en stark social sammanhållning. Vi når ut brett, men särskilt till de som av olika sociala, kulturella eller ekonomiska skäl har begränsad möjlighet till kulturupplevelser i sin vardag.

Idén till Nätverket Live uppstod genom samarbetet mellan Skanska och Malmö Live i samband med att kvarteret byggdes. Medlemskapet/deltagandet är ett långsiktigt samhällsengagemang och är en investering i kultur. 

Inspiration, delaktighet, framåtanda

Varje ung person som vi kan inspirera och hjälpa att öka sin erfarenhet är en vinst för samhället. Projektet 040 Live involverar sedan 2016 åtskilliga ungdomar i både programsättning och produktion av aktiviteter som besökts av tusentals unga.  Det har skapat en ökad förståelse för och nyfikenhet på musik- och kulturbranschen och vad det finns för framtida utvecklingsmöjligheter. Att delta i produktion och genomförande stärker också både självkänsla och självförtroende för involverade.

Malmö Live har genom samarbetet med näringslivet visat att det finns alternativ för framtida sysselsättning för ungdomar som saknar nätverk. Det kallar vi CCR, Corporate Cultural Responsibility, omsatt i konkret handling.
Vi behöver hjälp att fortsätta detta arbete och söker efter fler möjliggörare i Nätverket Live. Kontakta oss gärna för mer information!

Skanska, PwC, TePe, Sigeman & Co och Clarion Hotel & Congress är medlemmar idag och fler är på väg in. Kring vissa projekt samarbetar vi också med Sparbanksstiftelserna Skåne, Färs & Frosta och Finn samt SwedBank och Elly Berggrens Stiftelse. 

Kontaktpersoner

Anna-Maria Havskogen
Chef företagskommunikation (partnerskap/sponsring, PR, press & public affairs)
Senast uppdaterat: 2021-03-29