Nedan följer Malmö Live Konserthus ABs styrelse. 

 

 

Birgit Hansson
Birgit Hansson
Ordförande (S)
Pernilla Röjner, en del av Styrelsen på Malmö Live Konserthus
Pernilla Röjner
Vice ordförande (M)
Magnus Hulthe Andersson
Magnus Hulthe Andersson
Ledamot (L)
Anders Ydstedt, del av Styrelsen på Malmö Live Konserthus
Anders Ydstedt
Ledamot (M)
Mikael Andersson, del av styrelsen på Malmö Live Konserthus
Mikael Andersson
Ledamot (V)
Michael Hård af Segerstad
Michael Hård af Segerstad
Ledamot (SD)
Charlotte Lundgren
Charlotte Lundgren
Suppleant (S)
Sten Svensson
Sten-Inge Elvin Svensson
Ledamot (S)
Gustav Svanborg Edén, del av styrelsen på Malmö Live Konserthus
Gustav Svanborg Edén
Suppleant (MP)
Nicola Rabi, board member at Malmo Live Concert Hall
Nicola Rabi
Suppleant (M)
Ulf Staafgård
Ulf Staafgård
Suppleant (M)
Lisa Stolpe, board member at Malmo Live Concert Hall
Lisa Stolpe
Suppleant (V)
Torbjörn Kastell
Torbjörn Kastell
Suppleant (SD)
Martin Thomasson Nordin, board member at Malmo Live Concert Hall
Martin Thomasson Nordin
Suppleant (S)

Revisorer

Pia Landgren, Lekmannarevisor

Berit Sjövall, Lekmannarevisorssuppleant

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, revisionsbolag

Mattias Johansson, auktoriserad huvudansvarig revisor

Paul Eriksson, auktoriserad revisorssuppleant

Senast uppdaterat: 2024-02-29