Nedan följer Malmö Live Konserthus ABs styrelse. 

 

 

Birgit Hansson
Ordförande (S)
Peter Ollén
Vice ordförande (M)
Mikael Andersson
Ledamot (S)
Charlotte Lundgren
Ledamot (S)
Ulf Staafgård
Ledamot (M)
Daniel Sestrajcic
Ledamot (V)
Michael Hård af Segerstad
Ledamot (SD)
Sten Svensson
Suppleant (S)
Lenah Faxe
Suppleant (M)
Gunilla Håkansson
Suppleant (S)
Leith Al-Bayati
Suppleant
Nicola Rabi
Suppleant (M)
Lisa Stolpe
Suppleant (V)
Torbjörn Kastell
Suppleant (SD)

Revisorer

Pia Landgren, Lekmannarevisor

Berit Sjövall, Lekmannarevisorssuppleant

Mats Pålsson, Auktoriserad Revisor

Admir Skopljakovic, Revisorssuppleant

Senast uppdaterat: 2021-03-12