GRL PWR MLM

Nätverket GRL PWR MLM finns till för att stärka unga tjejer och icke-binäras självkänsla och kreativitet, samt för att skapa starkare band mellan tjejer i Malmö i åldrarna 13-18 år.

040 Live

Genom musiken och kulturen kan vi mötas och förhoppningen är att initiativet 040 Live ska sprida glädje, kreativitet och en känsla av gemenskap bland Malmös ungdomar.

SKUSO - Skånes ungdomssymfoniorkester

Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en regional skånsk symfoniorkester med ungdomar i åldrarna 12-16 år från Skånes alla kulturskolor.

Senast uppdaterat: 2021-03-04