Med en öppet och inkluderande program är Malmö Live en attraktiv partner för företag som uppriktigt vill vara engagerade i att förbättra samhället tillsammans med andra. Nätverket Live är navet för vårt arbete med CCR, Corporate Cultural Responsibility.

Nätverket är både en bas för etablerade samarbeten och en katalysator för vidareutveckling och att nya samarbeten genereras. Medlemsföretaget blir en partner till Malmö Live, i betydelsen att stärka ett regelbundet utbyte och ett långsiktigt engagemang.

Som företag kan vi ofta inte göra allt själv, men tillsammans kan vi göra mycket. Det övergripande syftet för nätverket är att genom en investering i musik och kultur bidra till en positiv samhällsutveckling och stärka den sociala sammanhållningen i Malmö och regionen, med främsta fokus på barn och unga samt andra grupper som sällan eller aldrig får möjlighet att uppleva kultur genom musikens form.

Musik skapar mening och har kraften att involvera människor över både generations-, språk- och kulturgränser. Malmö Live har idag en stark position som innovativ driver i dessa frågor,
såväl i Malmö som i regionen. Genom nätverket kan därmed relationen och dialogen mellan partners, olika publik- och kundgrupper och Malmö Live både stärkas och utvecklas mot
gemensamt mål att bidra till en positiv samhällsutveckling i Malmö och regionen.

Inspiration, delaktighet, framåtanda

Medel som tillförs nätverket från medlemmar går till aktiviteter och arrangemang för att involvera och engagera barn och unga. En liten del riktas också till mötesplatsen – men då till projekt som i första hand riktas till barn och unga. 

Arbetet tillsammans med och för unga bedrivs inom projektet 040 Live, som är ett samarbete mellan Malmö Live och ett 20-tal olika ungdomsföreningar och organisationer i och omkring Malmö. Malmö Live tillhandahåller lokaler och vägledning för medlemsorganisationerna att kunna genomföra gratis konserter och projekt.

Varje ung person som vi kan inspirera och hjälpa att öka sin erfarenhet är en vinst för samhället.
040 Live involverar sedan 2016 åtskilliga ungdomar i både programsättning och produktion av aktiviteter som besökts av tusentals unga. Det har skapat en ökad förståelse för och nyfikenhet på musik- och kulturbranschen och vad det finns för framtida utvecklingsmöjligheter. Att delta i produktion och genomförande stärker också både självkänsla och självförtroende för involverade. 
Genom samarbetet med näringslivet visar vi att det finns alternativ för framtida sysselsättning för ungdomar som saknar nätverk. Det kallar vi Corporate Cultural Responsibility omsatt i konkret handling. 

 

Program 2021-2022

Under coronatiden har ungdomarna 040 Live varit aktiva trots begränsningar. Det har kryssats i Malmö kanaler med en båt där unga band uppträdde inför publik på kajerna, det har ordnats tjejfester och aktiviteter, minifestivaler, konserter, talangtävlingar med mera. Inom GRL PWR MLM ordnade en Boss Ladies-fest med rapparen Jelassi, där 040 Live var en av föreningarna som skapade evenemang för att stärka tjejers möjlighet att vara en del av musikvärlden. 040 Live arrangerade även en konsert med Molly Hammar med föredrag om att producera egen musik.

Under 2022 sätts föreställningen Kroppsklubben upp och det görs en K-POP-dansworkshop och tävling. 27-29 maj blir det en upptaktsfestival inför en större festival som sker nästa år.

Och i höst genomförs den årliga GRL PWR MLM-festen. Vid sidan av det jobbar en projektgrupp inom 040 Live med ungdomar från fem olika föreningar med analys och verktyg kring hur vi bättre tar reda på vad unga vill ha och hur vi enklast når unga idag, med mera.

Vad ingår i medlemskapet i Nätverket Live?

· Möjligheten att göra skillnad för barn och ungdomar i Malmö och regionen samt andra grupper i samhället som idag inte har en naturlig närhet till eller möjlighet att uppleva, delta och engagera sig i aktiviteter inom/med anknytning till musik.

· Möjlighet att  inspireras inom Corporate Social Responsibility (CSR)/Corporate Cultural Responsibility (CCR) och samhällsutveckling. Malmö Live och/eller medlemsföretag bjuder in föreläsare och nätverket delar erfarenheter med varandra.

· Att, efter överenskommelse med Malmö Live, under 1-2 gånger per år använda Malmö Lives lokaler för kundträffar, konserter eller motsvarande.

· Musiker och/eller personer med särskild specialistkompetens erbjuds komma till medlemsföretagen för att framträda eller berätta om sin vardag och sina uppdrag.

· Delta i 2-4 nätverksträffar per år som kan inkludera

-Erfarenhetsutbyte kring CSR/CCR eller andra samhällsfrågor

-Konsert, 2-4 biljetter  

-Mat & dryck

-Eftersits med konstnärligt ansvariga

· Möjlighet att med fördelaktiga förmåner/rabatter erbjuda biljetter till utvalda konserter och arrangemang till kunder och medarbetare.

· Att associeras med varumärket Malmö Live Konserthus inom ramen för detta samarbete.

· Att exponeras på Malmö Lives hemsida, och i olika sammanhang kring produktion/ arrangemang    som Nätverket Live möjliggjort, samt i eventuella andra samarbeten och överenskommelser utöver detta avtal.

Vilka är medlemmar idag?

Målsättningen är att Nätverket Live ska ha ca tio medlemsföretag med olika intensitet i engagemanget beroende på vilken nivå företaget väljer.  Målgruppen är större företag i Malmö, Lund, övriga Skåne och Öresundsregionen.  För att skapa god dynamik och bredd kan två till tre företag per bransch vara engagerade i Nätverket Live samtidigt.

Medlemmar idag är Skanska (huvudpartner), Ubisoft Massive Entertainment, Tepe Munhygienprodukter, Sigeman & co, Clarion Hotel & Congress Malmö Live, samt som finansiärer deltar ofta Swedbank och Sparbanken Skåne genom stiftelserna Sparbanksstiftelsen Skåne, Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Stiftelsen Gripen samt Elly Berggrens Stiftelse.

I ungdomsnätverket 040 Live ingår dessa föreningar/organisationer som vi idag har
nära samarbete med:

ABF

AKT: Malmö Opera

Arena 305

Bowdown Dance Academy

City Fritidsgård

Drömmarnas Hus

Forza Rosengård

FreeZone

Fryshuset

Helamalmö

Lorensborg Fritidsgård

Malmö Kulturskola

Malmösystrar

Maskrosbarn

Mentor Malmö

Möllans Basement

Nyckeln Till Friheten

Skåne Stadsmission - Unga Forum

Tamam

Tillsammans i Förening.

The Unnie Vibe Academy

Payk Media

Spinneriet

 

Vi behöver hjälp att fortsätta detta arbete och söker efter fler möjliggörare till Nätverket Live. 
Välkommen att kontakta oss för mer information och samtal om möjliga upplägg för medlemskap!

Logotyper nätverk

Kontaktperson

Karin Karlsson
Karin Karlsson
Programchef (tjänstledig)
Senast uppdaterat: 2023-04-25