Det går fortfarande att söka till SKUSOs kör! 
Sista ansökningsdag är den 25 januari 2023. Läs mer nedan.

En unik möjlighet för unga musiker

I SKUSO får Skånes kulturskoleelever möjlighet att spela i ett sammanhang som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna spela i orkester ledda av en professionell dirigent, samt träna och spela med andra elever från Skåne som spelar klassiska instrument. De får även lära av och spela tillsammans med musiker från Malmö SymfoniOrkester och lärare från skånska kulturskolor som fungerar som instruktörer.

SKUSO möjliggörs med bidrag och ekonomiskt stöd från bland annat Swedbank och Sparbanken Skåne genom sina ägarstiftelser SkåneFinnFärs och Frosta och 1826Elly Berggrens stiftelseStiftelsen Gripen samt Kulturrådet och Musik i Syd.  

Syftet med SKUSO är:

  • Att erbjuda en likvärdig möjlighet för musik- och kulturskoleelever från hela Skåne att få spela i symfoniorkester.
  • Att orkesterverksamheten ska förmedla spelglädje och hålla hög konstnärlig och pedagogisk nivå.
  • Att deltagarna ska få en grundläggande utbildning i orkesterspel.
  • Att deltagarna får möjlighet att knyta nya kontakter med andra som spelar symfoniorkesterinstrument.
  • Att fler unga ska fortsätta att spela efter högstadiet och att återväxten på symfoniorkesterinstrumenten därmed ska främjas.

Datum:
15 januari 2023, Malmö Live Konserthus. Orkestern träffas för första gången för en repetitionsdag.
20-24 februari 2023, Malmö Live Konserthus. Repetitioner dagtid mån-tors. Konsert fredag 24/2 19:00. Orkestern och kören repeterar tillsammans.

Vem kan vara med?

SKUSO samlar 90-100 elever mellan 12 och 16 år från Skånes alla musik- och kulturskolor som spelar följande instrument: Tvärflöjt, Oboe, Klarinett
Fagott, Valthorn, Trumpet, Trombon, Tuba, Slagverk, Violin, Viola, Cello och Kontrabas. Provspelning tillämpas inte och elever söker i samråd med sin kulturskolelärare.

Ambitionen är att ge så många som möjligt chansen att vara med, men beroende på hur många som söker kan ett urval behöva göras. Målet är att samtliga kulturskolor skall finnas representerade i orkestern. Repertoaren består av både traditionella klassiska stycken och filmmusik. Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna.

Om du har frågor om SKUSO vänligen vänd dig till koordinator Karin Brodin.
E-post: [email protected]
Telefon: 072-5849103
https://www.lund.se/kulturskolan/

Sista ansökningsdag för SKUSO 2023: fredag 29:e oktober 2022. Ansökan till SKUSO görs via Kulturskolan Lunds hemsida.

2023 utökas projektet med en kör

I SKUSOs kör får kulturskoleeleverna möjlighet att sjunga i ett stort sammanhang tillsammans med full symfoniorkester, något som kanske inte finns tillgängligt på hemorten. Under sportlovet får eleverna sjunga i kör led av en professionell dirigent, samt öva och sjunga med andra elever från Skåne.

Datum:
20-24 februari 2023, Malmö Live Konserthus. Repetitioner dagtid mån-tors. 
Konsert fredag 24/2 19:00. Orkestern och kören repeterar tillsammans.

Vem kan vara med?

Sångare i alla röstfack som går antingen enskilt eller i kör kan söka till kören. SKUSO tillämpar inte provsjungning. Elever söker i samråd med sin kulturskolelärare. Elever som går i årskurs 6-9 kan söka till projektet. Repertoaren består av både traditionella klassiska stycken, musikal och filmmusik.
Det kostar ingenting att vara med och deltagarna får lunch och fika under repetitionsdagarna.

Sista ansökningsdag för SKUSOs kör 2023den 25 januari 2023 
Anmälan görs till Sara Sandström Korp: [email protected]


 

Så går det går till – från ansökan till konsert

Under hösten kan elever som spelar vid någon av Skånes kultur- och musikskolor ansöka via Kulturskolan Lunds hemsida. SKUSO tillämpar inte provspelning utan elever ansöker i samråd med sin kulturskolelärare. Den slutgiltiga sammansättningen och numerären i de olika instrumentgrupperna avgörs av SKUSOs projektgrupp tillsammans med instruktörer och dirigent. När detta är klart, får samtliga deltagare repertoar och noter för att individuellt kunna repetera och förbereda sig, tillsammans med sin lärare, inför själva SKUSO-veckan.

En söndag i januari träffas deltagarna, dirigent och instruktörer för kick off och en första repetitionsdag tillsammans. 
Den mest intensiva aktiviteten sker sen under SKUSO-veckan på sportlovet (v 8) då orkestern repeterar varje dag, både individuellt och i ensembler, stämvis och tutti. Eleverna träffas och umgås även socialt vid sidan av musiken, eftersom man äter och fikar tillsammans och det ordnas ofta en rad andra aktiviteter i anslutning till musicerandet.

Veckan avslutas med en konsert i den stora konsertsalen på Malmö Live.

Säkerställ era biljetter till konserten

24 februari 2023 100 kronor, barn under 18 år gratis Konsertsalen
SKUSO - Skånes Ungdomssymfoniorkester
Lyssna på framtidens talangfulla musiker när Skånes UngdomsSymfoniOrkester (SKUSO) slutför en intensiv repetitionsvecka på sportlovet med en konsert på Malmö Live Konserthus.

SKUSOs projektgrupp

SKUSO logotyp

För planering och genomförande finns en gemensam projektgrupp med representanter för Kulturskolan i Lund och i Malmö samt Malmö SymfoniOrkester och Malmö Live.  
Projektets koordinator ansvarar för rekrytering, planerar projektet och svarar för kommunikationen med kulturskolorna, lärarna och deltagarna. Malmö Live Konserthus ansvarar för all övrig extern kommunikation, sponsormedverkan, biljettförsäljning samt lokaler och projektledning under veckan.
Malmö SymfoniOrkester och kulturskolorna i Malmö och Lund står för professionella instruktörer och ensembleledare.
 

Koordinator: Karin Lindsten Brodin, [email protected]

Programproducent Barn & Unga: Annika Winberg, [email protected]

PR och press: Vanessa Edqvist, v[email protected]

Samarbeten/partnerskap: Line Breuning, [email protected]

 

Bidrag och ekonomiskt stöd

SKUSO möjliggörs med bidrag och ekonomiskt stöd från bland annat Swedbank och Sparbanken Skåne genom sina ägarstiftelser SkåneFinnFärs och Frosta och 1826Elly Berggrens stiftelseStiftelsen Gripen samt Kulturrådet och Musik i Syd.  

Logotyper Sparbanken Skåne - Swedbank
Senast uppdaterat: 2023-09-27