Sibeliusfestival #2

2 april 2022
Konsertsalen
ca 1 timme 15 minuter
Malmö Live Konserthus
145 - 295 SEK
Malmö SymfoniOrkester

Två veckor, sju symfonier och Robert Trevino på pulten, det är förutsättningarna för denna ambitiösa Sibeliusfestival.

Om Symfoni nr 6 sa Sibelius att den alltid ”för doften av första snön i tankarna” och den har onekligen en krispig och transparent känsla över sig, som nog kan förklaras av de ljusa klangerna från flöjterna och stråkarna. Den följs av Symfoni nr 1, som här framförs för andra gången denna festivalvecka. Den inledande klarinettens första toner har samma ensliga känsla som huvudtemat i Nino Rotas legendariska musik till Gudfadern-filmerna. Samma motiv återkommer i början av fjärde satsen, men med en helt annan laddning och intensitet.

Konsertprogram

Jean Sibelius Symfoni nr 6 (1918-23)

”Sjätte symfonin för alltid doften av första snön i tankarna”, sa Sibelius 1943, två decennier efter uruppförandet. De ljusa klangerna från flöjterna och stråkarna medverkar definitivt till denna krispiga och transparenta känsla.

Symfonin är skriven i en gammal dorisk kyrkotonart – tänk de vita tangenterna på pianot, från D till D. Sibelius var visserligen en religiös man, men skalan är förmodligen främst vald för att den också är vanlig i gammal finsk musiktradition.

Första och andra satsen har något rastlöst över sig, stråkarna ligger ofta och dallrar i bakgrunden och båda satserna slutar med frågetecken, snarare än punkt. Tredje satsen är ett scherzo, som också präglas av oro i stråkarna, men i sluttakterna träder det dittills nedtonade bleckblåset in och sätter ett mäktigt utropstecken.

Finalen börjar med en ömsint dialog mellan olika orkestersektioner. Den övergår i ett accelererande avsnitt som för tankarna till vilda jaktscener eller slädfärder, men slutet är nedtonat och eftertänksamt.

Jean Sibelius Symfoni nr 1 (1898-99)

Sibelius fyllde 34 år under arbetet med sin första symfoni. Komponerandet pågick under senare delen av 1898 och våren 1899, och han hade vid det laget skrivit mängder av musik för olika kammarsättningar, kör och soloröst. Under arbetet med första symfonin uppstod stor politisk oro i Storfurstedömet Finland, när den ryske tsaren i februari 1899 drog in det finska parlamentets rätt att stifta lagar. Av denna turbulens och nationella ilska gentemot Ryssland märks väl knappast något i Symfoni nr 1 – men samma år skrev Sibelius det starkt patriotiska stycke som senare skulle bli känt som Finlandia.

Symfoni nr 1 är uppbyggd efter klassisk modell med fyra satser. Den börjar med ett mystiskt tema i soloklarinett, understödd av en dovt mullrande puka. I slutet av satsen växer ett febrigt crescendo fram, som mynnar ut i märkligt abrupta sluttoner. Den långsamma andra satsen är romantisk och passionerad, men innehåller ett spännande, mörkt avsnitt av kaos och oro. Sedan följer ett scherzo som domineras av låga stråkar, pukor och strama melodier från träblåset. Finalen inleds med samma tema som ljöd i klarinetten i början av symfonin, fast nu med stråkar och en helt annan intensitet och innebörd. Satsen blir en utdragen och gripande kamp mellan konflikt och försoning.

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt
Robert Trevino dirigent
Den amerikanske dirigenten Robert Trevino fick sitt internationella genombrott när han 2013 med kort varsel ersatte Malmö SymfoniOrkesters förre chefsdirigent Vassily Sinaisky i ett projekt vid Bolsjojteatern i Moskva med lysande recensioner som följd. Det ledde till flera nya engagemang med ledande orkestrar. Trevino har studerat för David Zinman som Aspen Conducting Fellow vid Aspen Music Festival and School och därefter, 2011, för James Levine som Seiji Ozawa Conducting Fellow vid Tanglewood Music Festival. Hans samarbeten innefattar bland andra Cleveland Orchestra, London Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony och Rotterdam Philharmonic Orchestra. Robert Trevino är från säsongen 18/19 chefsdirigent för Malmö SymfoniOrkester.

Bra att veta om konserten

Biljettsläpp

Konserten har biljettsläpp 10 augusti kl. 09.00. 

Senast uppdaterat: 2021-04-19