Sibeliusfestival #2

2 april 2022
Konsertsalen
ca 1 timme 15 minuter
Malmö Live Konserthus
145 - 440 SEK

Två veckor, sju symfonier och Robert Trevino på pulten, det är förutsättningarna för denna ambitiösa Sibeliusfestival.

Om Symfoni nr 6 sa Sibelius att den alltid ”för doften av första snön i tankarna” och den har onekligen en krispig och transparent känsla över sig, som nog kan förklaras av de ljusa klangerna från flöjterna och stråkarna. Den följs av Symfoni nr 1, som här framförs för andra gången denna festivalvecka. Den inledande klarinettens första toner har samma ensliga känsla som huvudtemat i Nino Rotas legendariska musik till Gudfadern-filmerna. Samma motiv återkommer i början av fjärde satsen, men med en helt annan laddning och intensitet.

Konsertprogram

Jean Sibelius Symfoni nr 6 (1918-23) 28 min

”Sjätte symfonin för alltid doften av första snön i tankarna”, sa Sibelius 1943, två decennier efter uruppförandet. De ljusa klangerna från flöjterna och stråkarna medverkar definitivt till denna krispiga och transparenta känsla.

Symfonin är skriven i en gammal dorisk kyrkotonart – tänk de vita tangenterna på pianot, från D till D. Sibelius var visserligen en religiös man, men skalan är förmodligen främst vald för att den också är vanlig i gammal finsk musiktradition.

Första och andra satsen har något rastlöst över sig, stråkarna ligger ofta och dallrar i bakgrunden och båda satserna slutar med frågetecken, snarare än punkt. Tredje satsen är ett scherzo, som också präglas av oro i stråkarna, men i sluttakterna träder det dittills nedtonade bleckblåset in och sätter ett mäktigt utropstecken.

Finalen börjar med en ömsint dialog mellan olika orkestersektioner. Den övergår i ett accelererande avsnitt som för tankarna till vilda jaktscener eller slädfärder, men slutet är nedtonat och eftertänksamt.

Jean Sibelius Symfoni nr 1 (1898-99) 38 min

Sibelius fyllde 34 år under arbetet med sin första symfoni. Komponerandet pågick under senare delen av 1898 och våren 1899, och han hade vid det laget skrivit mängder av musik för olika kammarsättningar, kör och soloröst. Under arbetet med första symfonin uppstod stor politisk oro i Storfurstedömet Finland, när den ryske tsaren i februari 1899 drog in det finska parlamentets rätt att stifta lagar. Av denna turbulens och nationella ilska gentemot Ryssland märks väl knappast något i Symfoni nr 1 – men samma år skrev Sibelius det starkt patriotiska stycke som senare skulle bli känt som Finlandia.

Symfoni nr 1 är uppbyggd efter klassisk modell med fyra satser. Den börjar med ett mystiskt tema i soloklarinett, understödd av en dovt mullrande puka. I slutet av satsen växer ett febrigt crescendo fram, som mynnar ut i märkligt abrupta sluttoner. Den långsamma andra satsen är romantisk och passionerad, men innehåller ett spännande, mörkt avsnitt av kaos och oro. Sedan följer ett scherzo som domineras av låga stråkar, pukor och strama melodier från träblåset. Finalen inleds med samma tema som ljöd i klarinetten i början av symfonin, fast nu med stråkar och en helt annan intensitet och innebörd. Satsen blir en utdragen och gripande kamp mellan konflikt och försoning.

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt
Robert Trevino dirigent
Malmö SymfoniOrkesters tidigare chefsdirigent och nuvarande konstnärlige rådgivare, Robert Trevino, är chefsdirigent för Basque National Orchestra och förste gästdirigent för Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Trevino har ett flerårigt samarbete med det ledande CD-bolaget Ondine vilket resulterat i en kritikerrosad utgivning av Beethovens nio symfonier med Malmö SymfoniOrkester 2021. Han har även skapat många ”education projects” där han möter unga musikstudenter i samtal om musik och hans senaste ”residency” är ett samarbete med Royal Academy of Music i London. Listan över ledande orkestrar och solister han samarbetat med är lång.

Bra att veta om konserten

Biljettsläpp

Konserten har biljettsläpp 10 augusti kl. 09.00. 

Senast uppdaterat: 2022-01-19