Sibeliusfestival #1

31 mars 2022
Konsertsalen
ca 1 timme 10 minuter
Malmö Live Konserthus
145 - 440 SEK

Två veckor, sju symfonier och Robert Trevino på pulten, det är förutsättningarna för denna ambitiösa Sibeliusfestival.

Den inleds med tonsättarens avsked till symfonigenren, den suggestiva och storslagna sjuan från 1924. Det är en av de första symfonierna som komponerades i en enda lång, sammanhängande sats. Den ställs mot Symfoni nr 1, som komponerades ett kvartssekel tidigare. Inledningen är ytterst lågmäld med klarinett och mullrande puka och finalen en utdragen och gripande kamp mellan konflikt och försoning.

Konsertprogram

Jean Sibelius Symfoni nr 7 (1922-24) 21 min

Det här är den första symfonin som skrevs i en enda sammanhängande sats. Efter drygt fem minuter kommer ett himlastormande och hjärtevärmande klimax som övergår i ett vackert och enkelt tema för trombon. Melodin påminner lite om en sång ur musikalen Spelman på taket, där huvudpersonen Tevje ställer frågan ”Do you love me” till sin hustru Golde, och återkommer senare i symfonin.

Redan 1917, innan han påbörjat Symfoni nr 6, skriver Sibelius i sin dagbok att han har det som skulle bli Symfoni nr 7 i huvudet. Under de kommande åren benämner han verket som en av ”orkestersakerna” som han måste ta itu med och flera gånger som ”detta nya”. När han den 1 mars 1924 noterar att verket blivit klart under natten, benämner han det som Fantasia sinfonica I. Följande år införlivade han den dock bland sina symfonier som nummer sju.

Han började på en åttonde och kom en bra bit på vägen. På en konsertaffisch från London 1932 framgår att den kommer att framföras vid en konsert den 4 juli om den är färdig. Men det blev inget. Sista dagboksanteckningen om symfonin är från september 1943, elva år senare. Faktum är att det nästan inte blev något alls efter Symfoni nr 7. De sista trettio åren av sitt liv (han blev 91 år) innebar musikalisk tystnad från den store kompositören. Alla spår av Symfoni nr 8 förstördes.

Jean Sibelius Symfoni nr 1 (1898-99) 38 min

Sibelius fyllde 34 år under arbetet med sin första symfoni. Komponerandet pågick under senare delen av 1898 och våren 1899, och han hade vid det laget skrivit mängder av musik för olika kammarsättningar, kör och soloröst. Under arbetet med första symfonin uppstod stor politisk oro i Storfurstedömet Finland, när den ryske tsaren i februari 1899 drog in det finska parlamentets rätt att stifta lagar. Av denna turbulens och nationella ilska gentemot Ryssland märks väl knappast något i Symfoni nr 1 – men samma år skrev Sibelius det starkt patriotiska stycke som senare skulle bli känt som Finlandia.

Symfoni nr 1 är uppbyggd efter klassisk modell med fyra satser. Den börjar med ett mystiskt tema i soloklarinett, understödd av en dovt mullrande puka. I slutet av satsen växer ett febrigt crescendo fram, som mynnar ut i märkligt abrupta sluttoner. Den långsamma andra satsen är romantisk och passionerad, men innehåller ett spännande, mörkt avsnitt av kaos och oro. Sedan följer ett scherzo som domineras av låga stråkar, pukor och strama melodier från träblåset. Finalen inleds med samma tema som ljöd i klarinetten i början av symfonin, fast nu med stråkar och en helt annan intensitet och innebörd. Satsen blir en utdragen och gripande kamp mellan konflikt och försoning.

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt
Robert Trevino dirigent
Malmö SymfoniOrkesters tidigare chefsdirigent och nuvarande konstnärlige rådgivare, Robert Trevino, är chefsdirigent för Basque National Orchestra och förste gästdirigent för Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Trevino har ett flerårigt samarbete med det ledande CD-bolaget Ondine vilket resulterat i en kritikerrosad utgivning av Beethovens nio symfonier med Malmö SymfoniOrkester 2021. Han har även skapat många ”education projects” där han möter unga musikstudenter i samtal om musik och hans senaste ”residency” är ett samarbete med Royal Academy of Music i London. Listan över ledande orkestrar och solister han samarbetat med är lång.

Bra att veta om konserten

Konserten ingår i en konsertserie

Den här konserten ingår i konsertserierna Platina och Guld. Klicka här för att läsa mer om våra konsertserier.

Senast uppdaterat: 2022-01-19