Samarbete möjliggör mer för fler

Malmö Live Konserthus samarbetar med samhällsengagerade företag som genom en investering i musik och kultur vill göra skillnad på riktigt. Musik skapar mening, och har kraften att involvera oss människor över generations- och kulturgränser. Tillsammans med engagerade partners vill vi bidra till att stärka den sociala och kulturella sammanhållningen i Malmö och regionen och på så sätt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Genom olika samarbeten med företag, fonder och donationer från privatpersoner kan vi erbjuda musikupplevelser till barn och unga samt grupper i samhället som annars sällan eller aldrig får chans till sådana. Vi kan också inspirera barn och unga till att inleda ett livslång relation till musik, och glädjen med musik, och vi kan stärka unga talangers möjligheter och musikkarriärer. Med mycket mera!

Samtidigt blir detta en möjlighet för företag och organisationer att stärka sina kundrelationer, utveckla och glädja sina medarbetare, lyfta fram sitt engagemang i PR och marknadsföring samt överlag stärka sitt engagemang i samhällsfrågor.

Vill du och ditt företag eller du som privatperson vara med i detta arbete och stödja oss på olika sätt finns flera möjligheter.

Nätverket LIVE

Vårt företagsnätverk, är navet för vårt arbete med CCR – Corporate Cultural Responsibility. Nätverket är både en bas för etablerade satsningar och en katalysator för vidareutveckling och för att generera nya samarbeten. Framförallt stödjer nätverket vår ungdomssatsning 040 Live och GRL PWR MLM. 

Sponsring/stöd till särskilda satsningar

Genom olika riktade insatser bidrar en del organisationer och företag direkt till olika aktiviteter och arrangemang, särskilt för barn och unga men också MSO. Till exempel arrangerar vi Ensamkommandes studentskiva tillsammans med PwC, Sigeman & Co, Swemaint och Tepe.  MSO:s vänförening stödjer ofta MSO:s turnéer både i Sverige och utlandet. 

Under 2021 tog vi tillsammans med FC Rosengård, E.ON Sverige, MKB Fastighet och PwC fram klubblåten Hand i hand för FC Rosengård och den används nu av såväl knatte- som junior- och elitlagen som inmarschlåt inför deras matcher.

Nu under 2022 och kommande säsonger har vi fler spännande arrangemang på gång inom olika musikgenrer. Till exempel utvecklar vi tillsammans med DR Koncerthuset och DR Symfoniorkester Hardenberger International Trumpet Competition med premiär 2023, och vi planerar flera satsningar för unga i Malmö och Skåne. Kanske vill du vara med? Kontakta oss gärna!

Stiftelsen Malmö SymfoniOrkester

Stiftelsen Malmö SymfoniOrkester har under många år stöttat MSO med en rad betydelsefulla instrument som annars inte hade varit möjliga att tillföra orkestern. Genom donationer och bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening, fonder och privatpersoner har orkestern idag tillgång till verkliga instrumentskatter.

Andra stiftelser och donationer

Några av de stiftelser som bidrar till aktiviteter för barn och unga på Malmö Live är  Sparbanksstiftelserna Skåne, Finn, Färs & Frosta, 1826, Stiftelsen Gripen samt Elly Berggrens Stiftelser. På olika sätt stödjer de till exempel SKUSO, Skånes Ungdomssymfoniorkester och Symfonikursen Live – för alla Skånes elever i åk 4 och 5.

Som privatperson kan man också vara med och göra skillnad. Vi välkomnar alla former av stöd och donationer. Vill du veta mer, donera medel eller har en idé kring detta så tveka inte att ta kontakt med oss. Du når oss i nuläget enklast via @email

 

Logotyper alla sponsorer
Senast uppdaterat: 2023-03-03