Musikhögskolans Symfoniorkester

21 maj 2023
Konsertsalen
TBA
Malmö Live Konserthus
100-225 sek

Malmö Musikhögskolas Symfoniorkester ger under ledning av Daniela Musca en omtumlande resa från mörker och vedmod via hoppfullhet och kärlek till fullkomligt ljus och lättfullhet. Konsertens öppningsouvertyr, Dún soir triste, skrevs av Boulanger strax innan hennes död vid 24 års ålder och avhandlar med sitt täta, modala språk känslolivets ambivalens. Tjajkovskijs slutgiltiga version av Romeo och Julia behöver ingen närmare introduktion, men dess odödliga kärlekstema blir en spännande övergång till Beethovens sprudlande åttonde symfoni, en komposition som han själv kallade för "hans lilla symfoni i F".

Senast uppdaterat: 2022-08-08