Malmö SymfoniOrkester och Malmö Kulturskola inledde hösten 2013 ett betydande samarbete kring Kulturskolans verksamhet El Sistema Malmö. Kroksbäcksskolan var först ut och fick snabbt ca 80 barn i verksamheten som hade rytmik, blockflöjt, fiol och kör. Verksamhet drog sedan igång även i Holma på Holmaskolan med lika många barn samt i områdenas förskolor med förskolekör tillsammans med förskolepedagogerna. Allt som allt förväntas ca 400 barn vara aktiva i El Sistema Malmö. Det nya samarbetet med MSO innebär att orkestern kommer att delta i El Sistema Malmös verksamhet på olika sätt och agera goda förebilder för eleverna och musicera tillsammans med dem. Det är enormt viktigt för barnens lärande och konstnärliga utveckling. 

El Sistema är gruppundervisning där musik används som verktyg för social och mänsklig utveckling. Eleverna ses och spelar och sjunger flera dagar i veckan och filosofin bygger mycket på att även deras familjer ska vara delaktiga. El Sistema startade 1975 i Venezuela när José Antonio Abreu samlade elva gatubarn i ett garage i huvudstaden Caracas för att med musiken ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar. Idag är över 400.000 barn i Venezuela en del av El Sistema, och däribland har det utvecklats flera världsdirigenter. Göteborgs Symfonikers fd chefdirigent Gustavo Dudamel är en av de mest kända.

Läs mer om kulturskolans El Sistema genom att klicka här

Senast uppdaterat: 2021-03-04