Wagner x2

21 april
Konsertsalen
ca 1 timme 50 minuter inkl. paus
Malmö Live Konserthus
Tors 21 Apr 19:00 Passerat
145 - 440 SEK
Richard Wagner

Två av Wagners mest bländande ouvertyrer ramar in detta program. Först det djupt allvarliga och långsamt framskridande förspelet till hans sista opera Parsifal.

Det följs av Beethovens Pianokonsert nr 3. 

Därefter kommer Britta Byströms häftigt repetitiva och rytmiska verk Segelnde Stadt och sist: den mässingsblänkande och storslagna ouvertyren till Wagners Tannhäuser.

Konsertprogram

Wagner, Richard Parsifal, ouvertyr 13 min

Parsifal är Wagners sista – och längsta – opera. Den handlar om graalen och den orden av tempelriddare som får superkrafter av att ta emot nattvarden ur den heliga bägaren. Som för att understryka den andaktsfulla stämningen börjar ouvertyren med tystnad, en fjärdedels paus. Sedan lägger Wagner fram de olika ledmotiven som operan är uppbyggd kring. Först nattvardstemat fyra gånger med olika instrumentering. Efter cirka fem minuter följer det kortare graalmotivet i trumpeter och träblås, och sedan presenterar högtidliga horn och trumpeter ett tema som representerar tron. Sedan är graalmotivet tillbaka i stråkarna, tron i träblåset och så vidare. Det är vidunderligt orkestrerat och fullt av allvar och skönhet.

Beethoven, Ludwig van Pianokonsert nr 3 34 min

Musikhistoriens ledande tonsättare har utmärkt sig genom att gå sin egen konstnärliga väg. Beethoven utvecklade och omvandlade symfoniformen. Tredje satsens menuett blev ett scherzo och tyngdpunkten i symfonierna lades allt oftare till sista satsen som vanligen blev mycket längre än övriga satser. Hans nionde och sista symfoni räcker som exempel. Detta gav fröet till den ensatsiga ”symfoniska dikten” som växte fram under 1800-talets romantik hos tonsättare som Berlioz, Liszt, R. Strauss och Sibelius.

Pianokonsert nr. 3 är som de allra flesta solokonserter, tresatsig. Detta verk är ytterligare ett exempel på Beethovens vilja att förnya. Tonartsbytet c-moll till E-dur mellan sats ett och två överraskar. En solokonsert skulle vara solistisk och virtuos i solostämman men Beethoven motarbetade även den traditionen och skrev en utarbetad solostämma integrerad med orkestern som fick en enklare ackompanjerande roll. Detta förebådade en ny stil, den symfoniskt konserterande. Beethoven själv spelade solostämman vid uruppförandet. Notbladet hade endast sporadiska halvt oläsbara skisser sades det och eftersom han inte hunnit skriva ner noterna var han tvungen att spela solostämman ur minnet!

Paus 25 min
Byström, Britta Segelnde Stadt (2014) 15 min

Utgångspunkten i Britta Byströms Segelnde Stadt (”seglande stad”) är en målning med samma namn av den modernistiske konstnären Paul Klee (1879-1940). Olikfärgade arkitektoniska element vecklar ut sig över duken i ett zickzack-mönster. Musiken tycks följa tavlan på olika nivåer, både i de avancerade och repetitiva rytmerna och i den övergripande strukturen, som pendlar mellan nedtonade och mer dramatiska avsnitt.

Britta Byström är född i Sundsvall 1977 och började studera komposition i Stockholm som artonåring. En av hennes lärare var Bent Sørensen, som numera är kompositionsprofessor vid Musikhögskolan i Malmö.

Wagner, Richard Tannhäuser, ouvertyr 14 min

Heinrich Tannhäuser är sångare vid ett medeltida hov och har syndat mycket svårt. Så svårt att påven låter meddela att hans påvestav kommer att skjuta skott innan det kan bli aktuellt med förlåtelse. Tannhäusers trolovade Elisabeth är honom trogen genom alla vedermödor, men dör till slut av sorg. Innan han själv dör av skam utbrister han ”Heliga Elisabeth, be för mig” och i nästa ögonblick hörs ett sällskap pilgrimer återvända från Rom. I slutcrescendot exploderar samma melodi som hörs i början av ouvertyren. Vad pilgrimerna bär med sig? Påvens grönskande stav, naturligtvis.

Medverkande

Malmö SymfoniOrkester
Malmö SymfoniOrkester (MSO) grundades 1925 och består av ca 90 heltidsanställda yrkesmusiker från nästan 20 länder. Orkestern är stolt bärare av den traditionella symfoniska repertoaren, men strävar också efter att föra den symfoniska musiken framåt Läs mer
Johannes Gustavsson dirigent
Med fokus på och intresse för vår tids musik har dirigenten Johannes Gustavsson uruppfört ett trettiotal nordiska orkesterverk. Han har även ett brett register när det gäller standardrepertoar för orkester såväl som opera. Gustavsson fick sin högre musikutbildning vid Norges musikhøgskole i Oslo där han studerade violaspel och dirigering för lärare som Lars Anders Tomter, Ole Kristian Ruud och Olav Anton Thommessen. Därefter följde han upp sina dirigentstudier för bland andra Jorma Panula. Gustavsson har Norden som primärt arbetsfält med frekventa samarbeten med alla de ledande nordiska orkestrarna som Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm, Göteborgs Symfoniker, Helsingfors Stadsorkester och Oslo-Filharmonien.Läs mer
Pontus Carron piano
Pianisten Pontus Carron avslutar sina studier för professor Hans Pålsson och Francisca Skoogh på Musikhögskolan i Malmö med denna diplomkonsert. Carrons karriär har redan tagit honom till flertalet kammarmusikfestivaler runt om i Norden. De senaste åren har han även mottagit en rad priser i internationella tävlingar såsom Citta di San Doná di Piave Piano Competition och 2a pris i Nordic Piano Competition 2019. Läs mer

Bra att veta om konserten

Konserten ingår i en konsertserie

Den här konserten ingår i konsertserierna Platina och Brons. Klicka här för att läsa mer om våra konsertserier.

Konsertintroduktion

Konsertintroduktion på Kanalscenen kl. 18.00 med MSO:s programchef Andreas Hanson

Programblad

Senast uppdaterat: 2022-04-19