Strategi 2021-2025 sätter en ny riktning för Malmö Live, och den beskriver vårt fokus på att vara en drivande kraft i utvecklingen av musikstaden Malmö samt att med upplevelser genom musik bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Vi hoppas att strategin väcker tankar och idéer. Kan vi göra skillnad genom musik, och inspirera andra till att göra detsamma, kan vi komma hur långt som helst!

Du kan läsa hela vår strategi genom att klicka här

Senast uppdaterat: 2021-06-15