2020 var ett speciellt år utifrån stark pandemipåverkan, vilket innebar att det totala besöksantalet för vår liveverksamhet endast blev 22% av utfallet för 2019. Antalet aktiviteter 2020 jämfört med 2019 slutade på 29%, det vill säga ett något mindre tapp jämfört med publikantalet.

När vi nu denna vår blickar tillbaka på 2020 började häpnar vi nästan över den intensiva  konsertupptakten under första kvartalets pärlband av välbesökta konserter. Nyårsaftonen var festlig och fullsatt som alltid och på Trettondagsafton, efter Wienerkonserten under ledning av Rainer Honeck, valsades det som brukligt till symfoniorkesterns eget Wienerkapell. Vintersäsongen innehöll sen flera välbesökta torsdagskonserter med MSO, slutsålda spelmusikkonserter inom konceptet Joystick 12/Big in Japan, flera fria morgonkonserter, kammarmusik, Nalles ABC och den egenproducerade hyllningskonserten Thank You Aretha. Det stora publiktrycket resulterade i tre konserter med Kristin Amparo, Loulou Lamotte, Molly Hammar, Samuel Ljungblahd och gospelkören Rejoice tillsammans med MSO under ledning av Anna Skryleva.

Vi hann också med bejublade gästspel av popveteranerna 10CC och Simple Minds och under sportlovsveckan var det premiär för Skånes Ungdomssymfoniorkester och musik- och kulturskoleungdomar från hela Skåne intog Malmö Live. Av mars månads slutsålda Stravinskijfestival med MSO hann två konserter genomföras. Den 12 mars livestreamades Oedipus Rex, den tredje konserten, men med begränsad publik på plats medan den fjärde fick ställas in.

Malmö Live Digital Concert Hall

Hela 675 102 visningar av konserter och musikfilmer i vårt digitala konserthus under 2020 var inget vi kunnat föreställa oss där i mitten av mars när pandemin blev ett faktum. Malmö Live Konserthus blev en first mover när vi mycket snabbt gick över från livekonserter till bland annat streamade torsdagskonserter med MSO under ledning av Robert Trevino. Under våren livestreamade vi allt fler konserter i olika genrer och även unikt on demand-innehåll spelades in. Allteftersom det digitala utbudet växte fanns behov av att utöka webbplatsen och under våren öppnade Malmö Live Digital Concert Hall till stor glädje för coronaisolerade musikälskare i när och fjärran. I takt med att pandemin stängde ned stora delar av världen ökade så intresset för våra konserter också långt utanför Sveriges och Nordens gränser, och allt fler konsertbesökare anslöt från till exempel Italien, Spanien, Tyskland och USA.

Uppsving för kanalscenen

Under ett par höstmånader stod Kanalscenen i centrum för ett coronaanpassat, brett utbud som erbjöds begränsad publik på plats. Måndagmusik betydde jazz och världsmusik, på tisdagar hölls föredrag och ibland kammarkonserter medan onsdagar veks för morgonkonserter och föredrag. Barnlördagar innehöll ett omväxlande program och veckan avrundades med Söndagslive i samarbete med Musikhögskolan och Malmö Latins estetklasser. Kanalscensprogrammet, med något undantag, erbjöds med fri entré men förbokning var nödvändig och antalet bokningsbara biljetter begränsade för att kunna erbjuda en så coronasäker upplevelse som möjligt under de månader konserthuset fick vara öppet.  Med samma motiv säkrades entréer och foajén runt scenen med lämplig sittning, handsprit och munskydd för den som önskade samt in- och utpassering som sköttes av visirförsedda publikvärdar. (Denna period är vi särskilt tacksamma för nu, eftersom vi vet att vi har god beredskap för att kunna öppna upp på ett säkert sätt i takt med att fler och fler besökare blir tillåtna)

En ny strategi växer fram

Under året tillträdde Maria Frej som ny VD och konserthuschef och inledde tidigt ett framtidsarbete för att skapa en ny strategi för verksamheten. Coronautvecklingen gjorde att arbetet fick stanna av en tid för att återstarta under hösten. Projektet är tvärgående och involverar hela verksamheten och alla medarbetare på olika sätt.


Under 2021 ska den nya strategin bli en ledstjärna för alla som jobbar på Malmö Live och det finns också en strävan att sätta avtryck i omvärlden – i första hand i staden och regionen.

Läs gärna mer om vad som hänt under året och om de olika framtidsprojekt som hunnits med. Du hittar årsredovisningen och sammanställningen av årets aktiviteter genom att gå till vår företagssida genom att klicka här. 

Senast uppdaterat: 2021-04-14