Musik är själva livet

15 mars 2023
Kuben
ca 7 timmar inkl. paus
Malmö live konserthus
Ons 15 Mar 09:00 Passerat
Ons 15 Mar 09:00 Passerat
Ons 15 Mar 12:45 Passerat
Fribiljett
Musik är själva livet, en temadag på Malmö Live Konserthus

Musik är själva livet!

En upplevelsebaserad vetenskapskonferens om musikens påverkan på 

människan och hälsan. 

För dig som har ett stort intresse för musik eller arbetar inom musikbranschen bjuder nu Malmö Live in till en heldag ägnad åt hur ämnena musik och hälsa hänger samman. Professor emeritus vid Karolinska institutet Töres Theorell berättar om sångens påverkan på hjärnan och Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, om hur musik och känslor hänger samman. Emil Jensen, en av Sveriges stora poeter, artister och tänkare kommer med nyskrivet material och reflektioner rörande kulturen och människan. Ljuddesigner Martin Hallberg ger oss inblick i vilken roll musik och ljud kan spela i staden och för det mänskliga välbefinnandet, PhD Anita Jensen berättar om Region Skånes satsning Kultur på recept och Malmö Lives egen körpedagog Katarina Nilsson Bremer leder en workshop i körsång. Hela dagen börjar med morgonkonsert där pianisten Jakob Karlzon tolkar Tjajkovkij, och för musikaliska mellanspel under dagen står pianisten och kompositören Alice Hernqvist. Konferensen avslutas med ett panelsamtal lett av programchef och moderator Karin Karlsson. 

___________________________________________________________

Hur du bokar biljetter

Det finns tre olika biljettyper:

1. Biljett för hela dagen

Denna biljett är för dig som vill vara med hela dagen.

Boka heldagsbiljett

 

2. Biljett till förmiddagen

Har du fullt upp? Denna biljett är till för dig som vill vara med under förmiddagen.

Boka förmiddagsbiljett

 

3. Biljett till eftermiddagen

Denna biljett är för dig som vill gå på eftermiddagen.

Boka eftermiddagsbiljett

___________________________________________________________

PROGRAM 08.15-16.00

8.15 Morgonkonsert i konsertsalen, Jakob Karlzon tolkar Tjajkovskij

9.00 Registrering

9.30 Introduktion

9.45 Töres Theorell Sången, hjärnan och livskraften

10.30 Daniel Västfjäll Musiken och känslorna

11.15 Interlude, Alice Hernqvist, piano

11.30 Emil Jensen Om kulturens livsnödvändighet för människodjuret

 

12.15 LUNCH

12.45-13.10 Silent disco

 

13.15 - 14.00  Break out sessions - välj själv vilken du vill gå på 

  1. Martin Hallberg om Att formge med ljud, i Kuben.
  2. Anita Jensen om Kultur på recept i Green room.
  3. Sjung i kör med Katarina Nilsson Bremer, följt av gemensam reflektion och samtal lett av Töres Theorell i Kubenfoajén.

14.00 Kaffe

14.15 Interlude, Alice Hernqvist, piano

14.30  Kim Ramstedt Musiken som förändringskraft i samhället

15.15 Panelsamtal Vad betyder musik och kultur för ett hållbart samhälle?

Medverkande: Kim Ramstedt, universitetslektor i musikvetenskap och musikforskare, Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi, Emil Jensen, artist, Ulrika Gudmundsson Schönberger projektledare i musik i omsorg och hälsa på Musik i Syd, Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör på Malmö Stad

Samtalet leds av Karin Karlsson, programchef Malmö Live Konserthus. 

15.55 Avslutning

Medverkande

Töres Theorell
Töres Theorell är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har forskat om socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar och är en av Sveriges mest framgångsrika och produktiva stressforskare. Under senare år har Theorell även utvecklat forskning om sambanden mellan musikaliska aktiviteter och hälsa, och han vet det mesta om vad som händer i kroppen och hjärnan när vi musicerar, sjunger och lyssnar på musik. För vidare läsning kolla in Theorells bok ”Noter om Musik och Hälsa” där han delar med sig av sin forskning och sina tankar om musikens relation till hälsan.
Daniel Västfjäll
Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet och sen 2019 också medlem i Kungliga Vitterhetsakademien. Västfjälls forskning handlar bland annat om hur känslor uppkommer och påverkar människan och hennes beslutsfattande i vardagen, och om hur musik och känslor hänger samman. Han har skrivit en lång rad böcker och artiklar och finns publicerad i en rad högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. Läs mer
Emil Jensen
Krönikör, poet, musiker, tänkare, regissör, kåsör och både sommar- och vinterpratare. Emil Jensen bär många hattar och är en av Sveriges mest älskade artister. Han har de senaste åren turnerat med sina föreställningar för fullsatta hus genom hela Sverige. Till Malmö Live kommer han med helt nytt material, skrivet för just denna dagen.
Anita Jensen
Anita Jensen, PhD, är kultur- och hälsostrateg vid Region Skånes inom Primärvården och författare till boken Kultur og Sundhed- et mangfoldigt felt. Hon är med och driver forskningsprojektet Kultur på Recept, ett projekt som vänder sig till patienter med stressproblem, ångest, mild till moderat depression eller personer som riskerar att bli socialt isolerade. Projektet strävar efter att förbättra patienternas mentala hälsa och välbefinnande genom olika kulturaktiviteter i samarbete med ett antal vårdcentraler och flera olika kulturinstitutioner.
Katarina Nilsson Bremer
Katarina Nilsson Bremer är utbildad musiklärare och arbetar som musikpedagog på Malmö Live Konserthus. Hon har i 20 år lett olika slags körer med fokus på att sprida inspiration och att sänka tröskeln till att våga sjunga, i olika sammanhang. "Lunchkören på Malmö Live" är ett stående inslag i Malmö Live som mötesplats, där ca 150 pers. träffas 30 min. i veckan och sjunger tillsammans.
Jakob Karlzon
Svensk pianovirtuos och kompositör som har gett ut elva skivor i eget namn och medverkat på många fler. Karlzon är klassiskt skolad men har gjort sig ett namn som improvisatör och rör sig ledigt mellan olika musikaliska uttryck. Han har jämförts med namn som Keith Jarrett och Jan Johansson och har turnérat över stora delar av världen. På sin hemsida skriver Karlzon “I really do want to take you emotionally out to sea, into a situation where you have to decide in which direction you want to swim.”
Martin Hallberg
Martin Hallberg är kreativ ljuddesigner och konceptutvecklare på Efterklang, som är en del av Afry. Efterklang arbetar med att skapa hållbara och hälsosamma ljudmiljöer som bidrar till välbefinnande för människor (och djur). Efterklang vill öka medvetenheten och kunskapen om ljudmiljöer och hur ljud påverkar oss i både stort och smått, och jobbar med både ljuddesign, buller, akustik, vibrationer och har dessutom en egen studio för inspelning och ljudproduktion.
Alice Hernqvist
Alice Hernqvist är en Malmöbaserad jazzpianist och kompositör som spelat på många av Europas största scener samt turnerat flitigt på de skandinaviska jazzklubbarna. Hennes musikaliska hemvist är modern, där rötterna i jazzen influeras av både frijazz och modern konstmusik och 2020 blev hon tillsammans med sitt band POST-SUN-VISION utnämnda till Nordic Jazz Comets. Hernqvist har gjort det till sitt signum att söka efter nya sätt att angripa musiken, utanför de traditionella ramarna och med improvisation som ett grundläggande element för all hennes musik.
Kim Ramstedt
Kim Ramstedt är universitetslektor i musikvetenskap vid Utrecht Universitet och ordförande för Forskningsföreningen Suoni, som bedriver aktivistisk musikforskning. Ramstedt forskning har fokuserat på medieringen och organiseringen av musik i förhållande till upplevelsen av tillhörighet. I hans senaste forskningsprojekt studerar Ramstedt hur vithet och rasblindhet påverkar diskurser om musik i Finland och han söker i projektet tillsammans med forskningsgruppen utveckla nya metoder för musikforskning som främjar social rättvisa. Han undervisar och föreläser om musik och rasism, postkolonialism och musik, musik som kultur, samt musik och teknologi och vid sidan av sin forskarkarriär har Ramstedt en lång erfarenhet som radiojournalist och DJ.
Ulrika Gudmundsson Schönberger
Ulrika Gudmundsson Schönberger är sångerskan och artisten som övergav underhållningsbranschen för att på heltid arbeta med musik och hälsa. Först som anställd musiker på Musik i Syd, nu sedan några år som projektledare för Utvecklingscentrum Musik i vård omsorg hälsa på samma institution. Ulrika brinner för allas rätt till musik och kultur, och letar ständigt nya ingångar till att nå grupper i vårt samhälle som av olika anledningar inte kan ta sig till konsertsalar och andra kulturinstutitioner.
Senast uppdaterat: 2023-03-15