Lisa Wall
Lisa Wall, kulturjournalist på Sveriges Radio och programledare för Studio MSO.

I Studio MSO kommer Lisa Wall i varje program att samtala med spännande gäster om olika ämnen knutna till klassisk musik. Vi törs lova er att dessa samtal blir både underhållande och kommer att bjuda på nya kunskaper om den konstform vi alla älskar så mycket.

- Min ambition är att programmet ska ge alla tittare - oavsett om de kan mycket eller lite om klassisk musik sedan tidigare - nya kunskaper och kanske också ett lite annorlunda perspektiv på klassisk musik, säger Lisa Wall.

Som abonnent får du tillgång till lösenordet för Studio MSO via mejl. Här på hemsidan kan du sedan se programmet på din dator eller TV när det passar dig. Nedan finner du de sex program du kan se fram emot under säsongen 2021-22. Till varje program har vi tagit fram en spellista på Spotify, så att du före eller efter programmet kan ta del av de verk som diskuteras i respektive avsnitt.

Vi önskar dig mycket nöje med Studio MSO!  

Avsnitt 1: Hoppfull musik

Thumbnail avsnitt 1

Var finner vi hopp och framtidstro i musiken? Hur skriver man in hopp i partituret? I detta avsnitt av Studio MSO söker vi efter ljuset och musiken som ger oss kraft.

Här kan du se första avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 1.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Avsnitt 2: Kompositionens ABC

Thumbnail avsnitt 2

Vad betyder formen för hur ett verk uppfattas? Hur når man som kompositör dit man vill med sitt verk? I detta avsnitt av Studio MSO diskuterar vi vilka byggstenar kompositörer använder sig av och vilka motiv de har för sina val av form.

Här kan du se andra avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 2.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Avsnitt 3: Nationalhjältar

Thumbnail avsnitt 3

Vilka tonsättare har genom sina verk kommit att bli nationalhjältar i sina hemländer? Hur bar de sig åt för att definiera folksjälen i sina kompositioner? I detta avsnitt av Studio MSO diskuterar vi hur olika länder skildrats i konstmusiken och vilka tonsättare som varit vassast på att skildra den egna nationen.

Här kan du se tredje avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 3.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Avsnitt 4: Musikens revolutionärer

Thumbnail avsnitt 4

Vilka kompositörer kan sägas vara revolutionärer? Vad krävdes av de tonsättare som fått störst påverkan på musikhistorien? I detta avsnitt av Studio MSO går vi till botten med begreppet revolutionär och dess innebörd.

Här kan du se fjärde avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 4.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Avsnitt 5: Kvinnorna i musiken

Thumbnail avsnitt 5

Vilken roll har kvinnorna haft i konstmusikens historia? Hur ser utvecklingen ut vad gäller kvinnliga kompositörers, dirigenters och musikers villkor? I detta avsnitt av Studio MSO får du stifta bekantskap med både kända och okända kvinnor i konstmusikens värld.

Här kan du se femte avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 5.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Avsnitt 6: Döden i musiken

Thumbnail avsnitt 6

Varför har det genom historien varit så angeläget att skildra döden i musiken? Måste döden alltid skildas i moll? I detta avsnitt av Studio MSO söker vi svar på hur döden låter och varför den kläs i olika toner.

Här kan du se sjätte avsnittet. Du som abonnent kan skriva in lösenordet du har fått via mail. 

Nedan kan du lyssna på musik som diskuteras i avsnitt 6.
Notera att om du inte har Spotify kan du endast lyssna 30 sekunder per verk. 

Senast uppdaterat: 2022-03-07