Med akustik i världsklass och till vardags hem för Malmö SymfoniOrkester är salen byggd för att snabbt kunna ställas om från akustisk orkesterkonsert till förstärkt popkonsert.

Salen är modellerad efter Musikverein i Wien, den sal som av experter och kännare anses ha världens bästa akustik. Byggherren Skanska och akustikern Jan-Inge Gustafsson, Akustikon, mätte och scannade under två nätter in Musikvereins sal för att skapa ett perfekt underlag för den 3D-modell som sedan användes i det fortsatta arbetet på Malmö Live.

Konsertsalen vilar på en sinnrikt konstruerad geoanläggning som eliminerar alla ljud och vibrationer från omgivningen, bland annat från Citytunneln som går alldeles under salen. Stolarna är konstruerade för att absorbera ljud oavsett om en åhörare sitter på stolen eller inte. Det gör att ljudet och musiken inte ska påverkas av antalet konsertbesökare.
Vid sidan av stort fokus på ljud och funktion, är salen sobert vacker och de reflekterande ytorna i taket och längs med väggarna har en klart estetisk funktion.

Konsertsalen är tillgänglighetsanpassad. Fördelat på 4 plan finns det 12 ingångar med hiss till samtliga våningsplan.

Ljudet

Konsertsalen har en efterklang om 2,1 sekunder som vid behov kan reduceras till 1,5 sekunder. Det sker bland annat vid förstärkta konserter med stark volym, till exempel då ett pop- eller rockband står på scenen. Reduceringen sker med hjälp av omfångsrika svarta  tyggardiner som kan hissas ned från konsertsalens tak och därmed täcka väggarna.
Vid en kort efterklang upplevs klangen som torr, och vid väldigt lång efterklang som grötig och rentav bullrig. I de flesta konsertsalar ligger efterklangen någonstans mellan 2 och 2,5 sekunder.

En stor del av ljudet från scenen tar sin väg rakt upp, med risk att publiken uppfattar musiken/ljudnivån som svag. Ovanför orkesterpodiet hänger därför fem stora reflektorer som fångar upp musiken och leder den vidare ut till publiken i konsertsalen. Reflektorerna styr även ljudet tillbaka mot scenen och ger därmed musikerna ”support” av klangen som är klar och tydlig. Reflektorerna kan individuellt justeras i höjd och vinkel beroende på vilken typ av ljudbild som efterfrågas. Detta ger ett stort antal kombinationsmöjligheter.

Väggarna i konserthuset är klädda med Gustafspaneler, i ett mönster som kallas mondrianska element. När ljudet studsar mot väggarna kan fladderekon uppstå och för att undvika detta måste ljudet diffuseras, det vill säga styras så att reflektionerna sprider sig jämnt över salen. De mondrianska elementen, som varierar i vinkel och hårdhetsgrad, sprider ljudet på ett fantastiskt sätt. Vissa väggytor reflekterar bara, medan andra även absorberar och diffuserar. En mycket aktiv diffusion av höga frekvenser (diskanten) motverkar skarphet i ljudet och genom diffusionen kan man laborera med ”värmen” i ljudet.

De specialtillverkade väggpanelerna som omsluter konsertsalen är av ek och är dessutom brandsäkrade.

 

Snabbfakta Konsertsalen

Sittplatser: 1607 + 100 på körläktare
Scenyta: 274 kvm
Invändig takhöjd: 21m (som Lunds Domkyrka)
Träslag konsertsal: Ek
Efterklang: 2,1 sekunder (kan vid behov reduceras ner till 1,5 sekunder)
Volym: 22 000 kubikmeter
Bredd och längd: 22 x 50 meter
Högtalare: Ca 100 stycken utspridda  i salen
Reflektor: 150 kvadratmeter, varierbar
Byggtid: Juni 2012-maj 2015
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassens Architects
Akustiker: Jan-Inge Gustafsson, Akustikon
Akustisk förebild: Wien Musikverein

Senast uppdaterat: 2023-12-01