Malmö Live Konserthus säsong 22/23 kommer att definieras som ett hälsoår med fokus på att lyfta fram de hälsofrämjande effekterna musik och kultur har för människan. Genom flera projekt, kommunikationsinsatser och konserter kommer vi att arbeta aktivt för att öka kunskapen om sambandet mellan musik, kultur och hälsa. Under året genomförs ett stort hälsoexperiment som går ut på att deltagarna får gå på fyra konserter under säsongen 22/23. I samband med konsertbesöken kommer vi att genomföra videointervjuer, enkäter och löpande undersökningar för att mäta musikens effekt på deltagarnas hälsa och välmående. 

Är du intresserad av att delta i experimentet och berätta om dina upplevelser? Klicka på forumuläret nedan för att komma till anmälan där du berättar mer om dig själv och om varför just du är intresserad av att delta.

Senast uppdaterat: 2022-12-05