Vox Maria

Vox Maria är en avancerad kammarkör bestående av cirka 25 sångare. Kören är baserad i S:ta Maria kyrka i Helsingborg. Den är inriktad på den avancerade à cappella-repertoaren från alla epoker i musikhistorien. Ibland kommer verk för kör och instrument att uppföras. Några exempel är Schütz Jesu Sju Ord på Korset och Rossinis Petite Messe Solenelle.

vuxenkör
Senast uppdaterat: 2024-02-07