Vokalensemblen VOS

VOS bildades 2015 under namnet Malmö Live Vokalensemble av Sofia Söderberg som hade dirigentuppdraget till och med april 2018.

VOS är en blandad kör med 24 sångare. Kören startade som en satsning i Malmö Live Konserthus regi. Kören har idag ett bredare verksamhetsområde och har projekt tillsammans med konserthuset såväl som projekt i egen regi. Kören står sedan 2017 på egna ben och bytte i samband med det namn till VOS. VOS står för Voices Of Scandinavia vilket speglar körens klangideal, den skira och raka Skandinaviska klang som blivit omtalad i körkretsar världen över.

Sedan april 2018 är Robert Bennesh dirigent och konstnärlig ledare för VOS. Robert är domkyrkoorganist och körledare i Lunds Domkyrka. Efter organistexamen vid Musikhögskolan i Malmö har han bland annat vidareutbildat sig vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn samt vid Yale University.

Kör
Senast uppdaterat: 2024-03-27