SKUSO-kören

Ungefär 40 unga körsångare brukar delata från 23 olika kulturskolor runt om i Skåne när SKUSO intar scenen på Malmö Live under sportlovsveckan. Skånes Ungdomssymfoniorkester (SKUSO) är en orkester- och körverksamhet för elever från Skånes alla kulturskolor. Genom SKUSO erbjuds alla en likvärdig chans att få vara med att spela och sjunga i ett sammanhang som för många inte finns tillgängligt på hemorten. SKUSO är ett projekt som drivs av ett samarbete mellan Regionala kulturskolan Skåne, Musik i Syd, Malmö SymfoniOrkester och Malmö Live Konserthus.   

SSKUSO körsångare och musiker i  Skånes ungdomssymfoniorkester på Malmö Live
Kör
Senast uppdaterat: 2024-01-19