Roger Muraro

Den franske pianisten Roger Muraro studerade saxofonspel som ung och i takt med att hans musikintresse vidgades lärde han sig själv de första grunderna i pianospel. Redan som elvaåring påbörjade han sina musikstudier på Conservatoire de Lyon och det var fortfarande saxofonen som stod i centrum. Efter ett misslyckat försök att komma in vid Pariskonservatoriet vände sig Muraro i stället till pianisten Yvonne Loriod, tonsättaren Olivier Messiaens fru och privilegierade interpret. Muraro påbörjade sina pianostudier i hennes klass 1978, endast nitton år gammal, och redan ett par år senare följde framgångar i flera pianotävlingar.

Roger Muraro blev snabbt en erkänd interpret av Messiaens pianoverk och efter att tonsättaren själv givit honom de bästa tänkbara vitsord, spelade Muraro in Messiaens samtliga pianoverk och erhöll en lång rad prestigefyllda kritikpriser som Diapason d’Or och högt rankade recensioner från Le Monde de la Musique och Telérama. Muraro har sedan dess även gjort en komplett inspelning av Ravels pianoverk.

piano
Senast uppdaterat: 2020-11-11