Reetamaria Rajala

”Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du har sagt, de kommer att glömma vad du gjorde, men de kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna sig.” -Maya Angelou. 

Det är så den finska pianisten Reetamaria Rajala skulle beskriva sig själv som konstnär.

Sedan Rajala utexaminerades 2019 med högsta betyg från Musikhögskolan i Malmö har hennes karriär tagit raketfart. Hon har sedan dess spelat konserter både i USA och hela Skandinavien och hon har blivit uppmärksammad för såväl sin sin virtuositet som sitt temperamentsfulla och inspirerande musicerande.

Rajala är hemma från en musikerfamilj i Finland, och hon hade redan från barnsben höga ambitioner som pianist. Hon har mycket erfarenhet såväl som solist som kammarmusiker, och hon har även deltagit framgångsrikt i ett flertal tävlingar. Reetamaria Rajala har alltid haft ett stort intresse för nyskriven musik och hon har uruppfört ett flertal verk skrivna för henne.

Rajala tog år 2017 sin kandidatexamen med utmärkta betyg från Savonia University of Applied Sciences i Finland. Hon fortsatte med sina masterstudier för Hans Pålsson vid Musikhögskolan i Malmö och hon har efter sin utexaminering 2019 inlett sin frilans karriär på heltid. Hon spelar regelbundet konserter i både Finland, Danmark och Sverige, medan hon själv är bosatt i Malmö.

Rajala har hunnit delta i ett stort antal mästarkurser och hon har studerat för bland annat Vera Fadeeva, Tuulikki Lehtinen, Kirsti Huttunen, Janne Mertanen och Christina Bjørkøe med flera.

Reetamaria Rajala tilldelades 2018 Vetenskapssocietetens Musikaliska pris i följande ordalag:
”Pianisten Reetamaria Rajalas livfulla, temperamentfulla och inspirerande personlighet och musicerande, hennes energi och engagemang i varje verk hon studerar och spelar gör henne till en framstående solist och även till en utmärkt kammarmusiker. Hon har en vilja att tränga in i komplicerande musikverks hemligheter och en hela tiden växande arbetsförmåga. Reetamaria Rajala är redan nu en konstnärlig kraft i vårt musikliv"

piano
Senast uppdaterat: 2024-01-18