Petri Sångare

Petri Sångare (PS) är en kammarkör med hemvist i St Petri kyrka i Malmö. Kören grundades 2010 av dirigenten Alexander Einarsson och har en bred repertoar med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Dess främsta genre är a cappellamusik men PS framför regelbundet även standardverk från 1700- och 1800-talen i samarbete med Malmöregionens ledande musiker. Ambitionsnivån har sedan starten 2010 varit hög med ca 25 konserter per säsong. PS har haft fina framgångar och kören har vunnit första pris i Internationella körtävlingarna i Krakow (2014) och andra pris i European Grand Prix i franska Tours (2015). Nationella medier har uppmärksammat kören som framträtt i SVT, TV4 och gjort ett par liveframträdanden i Sveriges Radio P2, samt i Danska Radion. Sedan januari 2022 leds kören av Karin Oldgren.

kammarkör
Senast uppdaterat: 2022-03-31