Palaestra Vokalensemble

Palaestra vokalensemble är en projektbaserad mindre kammarkör och leds liksom Lunds akademiska kör av Director cantorum Cecilia Martin-Löf. Kören består av 8-24 solistiskt skolade sångare och framträder såväl inom Odeums evenemangsserie som i andra sammanhang.

Ensemblen kännetecknas av stor konstnärlig upptäckarglädje och vilja att hitta både ny musik och spännande former för de framföranden och konserter vi gör. Det finns inom gruppen en stor flexibilitet att arbeta alltifrån enkelbesatt kvartett och upp till kammarkör på cirka 24 personer. Sångarna har mycket eget ansvar, och därmed också mångfaldiga möjligheter att påverka ensemblens projekt och produktioner.

Medlemmarna består huvudsakligen av sångstuderande framför allt från Musikhögskolan i Malmö, men också andra yrkesverksamma och studenter från andra fakulteter

Palaestra vokalensemble, en projektbaserad mindre kammarkör
Kör
Senast uppdaterat: 2022-08-30