Nina Schlemm

Harpisten Nina Schlemm var bara nio år gammal när hon började studera för Siegfried Reiff i Berlin. Redan innan hon tagit sin studentexamen fick hon en plats vid Hamburger Musikhochschule, där hon studerade hos professor Maria Graf. Utbytesprogram gjorde det möjligt för Schlemm att även studera i Utrecht och hon har deltagit i mästarkurser i både Frankrike och USA. Nina är sedan våren 2003 anställd vid Det Kongelige Kapel i Köpenhamn och har också vid flertalet tillfällen gästat Helsingborgs Symfoni-orkester då repertoaren krävt harpa.

harpa
Senast uppdaterat: 2020-11-12