Musikhögskolan i Malmös Symfoniorkester

Musikhögskolan i Malmös Symfoniorkester består av cirka 100 studenter som alla studerar på högskolans musikerutbildning. De arbetar i intensiva projekt under ledning av internationellt verksamma dirigenter och ger runt 12 till 15 konserter per år. Solisterna hämtas ur de egna leden efter provspelningar och repertoaren utgörs av klassisk, romantisk och nutida musik. Orkestern turnerar regelbundet och många av MSO:s musiker undervisar på utbildningen, bland annat konsertmästare Marika Fältskog (violin) och Samuli Örnströmer (cello).

Senast uppdaterat: 2021-12-10