Marika Fältskog

När Helsingforsfödda Marika Fältskog fyllde fem år önskade hon och hennes tvillingsyster Jannica varsin fiol i present. Nu har båda framstående musikerpositioner i svenskt musikliv. Marika anställdes som konsertmästare i Malmö SymfoniOrkester 2008 men arbetade dessförinnan som alternerande första konsertmästare i Kungliga Filharmoniska Orkestern (KFO) i Stockholm 2000–2008. Fältskog är också professor i violinspel vid Musikhögskolan i Malmö. Hon fick en gedigen violinutbildning från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Edsbergs Slott av Endré och Jennifer Wolf men har även mött lärare som Victor Liebermann, György Pauk och Mihaela Martin. År 1996 tog Fältskog sitt solistdiplom och fick en tuttianställning i KFO. Parallellt med orkesterspel och undervisning har hon varit solist upprepade gånger med olika orkestrar och flitigt engagerad i kammarmusikspel.

Violin
Senast uppdaterat: 2022-04-01