Malmö Flickkör

Malmö Flickkör är Kulturskolans spetskör. Kören riktar sig till barn och unga med tidigare sångvana och som identifierar sig som tjejer i åldrarna 11-19 år. Kören, som leds sedan 2018 av Sabina Zweiacker, sätter fokus på att lyssna till varandra och sätter musiken i grupp först. De utforskar körmusik i alla genrer och övar både på att hitta vår gemensamma stämsång i olika svårighetsgrader. 

Senast uppdaterat: 2024-01-22