Lena Petersson

Piano och orgel stod i centrum för Lena Petersson under uppväxttiden i Norrköping. Studierna på kommunala musikskolan ledde så småningom till ett stipendium i form av fribiljetter till Norrköpings Symfoniorkesters konserter och det var under dessa konserter som fascinationen för harpan växte sig stark. Snart började Petersson ta harplektioner för Masayo Matsuo, harpist i Göteborgs Symfoniker. Därpå följde studier i Storbritannien för Ann Griffiths vid Royal Welsh College of Music and Drama vilka belönades med ett solistdiplom ”with Distinction”, något som Lena Petersson också erhöll efter framgångsrika harpstudier vid Trinity College i London. Petersson deltog även i masterclasses för Edward Witsenburg och Susann McDonald innan hon fick anställning i Malmö SymfoniOrkester 1986. Under 1980- och 1990-talet undervisade Lena Petersson på Musikhögskolan i Malmö.

Harpa
Senast uppdaterat: 2022-04-01