Lena Ekman Frisk

Lena Ekman Frisk är universitetslektor i körsång/körledning vid Musikhögskolan i Malmö och doktorand i musikpedagogik. Tidigare arbetade hon som föreståndare i Körcentrum Syd. Förutom Musikhögskolans Damkör dirigerar hon också Christianstads Motettkör, och är ofta efterfrågad gästpedagog med ett specialintresse för sångteknik i kör samt sceniskt körarbete. Ekman Frisk utbildades till musiklärare och körpedagog på Musikhögskolan i Malmö och arbetade därefter på de kommunala musikskolorna i Malmö och Höör samt som dirigent för exempelvis Husets Kör i Malmö och Lunds Akademiska Kör. 1996–2008 ledde hon Kristianstads Musikklasser på Fröknegårdskolan i Kristianstad.  2006–2016 satt hon i styrelsen i Föreningen Sveriges Körledare varav 6 år som ordförande. 2012 blev Lena Ekman Frisk mottagare av Madeleine Ugglas körledarstipendium. Hon har suttit som jurydomare i flera internationella körtävlingar och arbetat som körlärare ett år vid College of Musical Arts, Bowling Green, Ohio, USA.

Senast uppdaterat: 2022-03-28