Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Lars-Erik Larsson-gymnasiet bildades 2001. Skolan kombinerar studier på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen naturvetenskap och samhällsvetenskap med musikutbildning, med den bärande idén att kombinera teoretiska ämnen med musik/fysisk aktivitet för att främja inlärningen. Skolan har varje läsår ett brett utbud av konserter och föreställningar i Lund såsom Förklädd gud i Domkyrkan, Ljuskonsert i Allhelgonakyrkan, LEL EL på Mejeriet, Vårkonsert i Rotundan och Musikal på Stadsteatern samt flera mindre konserter. Skolans ensembler deltar återkommande i Lund Choral Festival, Julkonserter på Malmö Live Konserthus med Malmö SymfoniOrkester samt i evenemang som Lunds kommun arrangerar. Skolan samarbetar regelbundet med Kulturskolan i Lund, Musik i Syd och Malmö Live Konserthus.

Kör
Senast uppdaterat: 2022-11-10