Kristoffer Bröte

Tubaisten Kristoffer Bröte ingår sedan 2008 i brassektionen i Malmö SymfoniOrkester (MSO). Minnena med orkestern är många: Gustav Mahlers Symfoni nr 9 med Leif Segerstam, Dmitrij Sjostakovitjs symfonier med Vasilij Sinajski, samt Faust-turnén, invigningen av Malmö Live och Richard Strauss Eine Alpensinfonie med Marc Soustrot. Tubastudierna inleddes på kommunala musikskolan i Motala 1987 och fortsatte sedan på Musikhögskolan i Göteborg och därefter blev det privatstudier i Chicago. De följande åren, 1998–2008, ägnade sig Bröte åt frilanslivet, både som solist och orkestermusiker, främst i Sveriges alla större orkestrar men också i Danmark, Norge och Tyskland. Åren 2011–2014 var han delaktig i arrangerandet av välrenommerade BIBA, Blekinge International Brass Academy, som varje år samlar internationellt ledande brasslärare för att undervisa unga brassmusiker.

Senast uppdaterat: 2022-03-31