John Wilson

Engelsmannen John Wilson är förutom dirigent även arrangör och musikvetare. Hans framgångsrika studier vid Royal College of Music belönades med ett prestigefyllt pris. Wilson har gjort stora insatser för att restaurera filmmusikpartitur och har mödosamt återskapat många förstörda originalpartitur från Hollywoodfilmer. Han dirigerade en BBC Proms-konsert 2007 där hans egen orkester, John Wilsons Orchestra, hyllade filmmusiken. Detta kom att upprepas i olika versioner under flera år. På senare tid har Wilson ägnat sig åt orkester- och operadirigering. Han har bland annat lett London Symphony Orchestra i det engelska uruppförandet av Turnages trumpetkonsert Håkan till Håkan Hardenberger.

dirigent
Senast uppdaterat: 2024-03-19