Jessica Cottis

Under sin musikutbildning tog Jessica Cottis lektioner i trumpet- och pianospel men även i orgelspel för Marie-Claire Alain i Paris. Snart tog dirigeringen över och Cottis vidareutbildade sig vid Royal Academy of Music i London för bland andra Sir Colin Davis. Cottis var en tid efter sina studier knuten som "Associate" till Royal Academy of Music och bildade då ett nytt operakompani, Bloomsbury Opera. Dirigeringskarriären tog snabbt fart och Cottis har sedan dess samarbetat med London Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra och Sydney Symphony Orchestra för att nämna några och hon har även framträtt som dirigent vid de populära Promskonserterna i Royal Albert Hall i London.

dirigent
Senast uppdaterat: 2020-11-11