Iveri Kekenadze

År 2020 kom den georgiske pianisten och studenten Iveri Kekenadze till Sverige för studier. I bagaget hade han en kandidatexamen i klassiskt piano från Tbilisi State Conservatoire och en kandidatexamen i ”International Relations” vid Tbilisi State University. Sedan 2020 är han anställd som ledare för internationaliseringsarbetet vid Tbilisi State Conservatoire. År 2022 påbörjade han sina pianostudier i interpretation diplom för Francisca Skoogh vid Musikhögskolan i Malmö och våren 2024 tog han sin diplomexamen i samband med en konsert med Malmö SymfoniOrkester. Kekenadze har konserterat på många håll i Europa och deltagit i flera masterclasses. Hans repertoar spänner över en lång rad verk från 1500-talet till dagens nutida musik och han har samarbetat med Batumi och Tbilisi symfoniorkestrar samt Musikhögskolans i Malmö Symfoniorkester. Han är dessutom flitigt verksam som kammarmusiker.  

Piano
Senast uppdaterat: 2024-04-08