Hilda Pihlsgård

Redan som fyraåring fick Hilda Pihlsgård sina första violinlektioner. Hon började på Sunesdotters stråkskola för Linda Sunesdotter. Pihlsgård har studerat violinspel under violinpedagog Lars Jöneteg och tagit violinlektioner på hans Stråkforum. Hon har även följt flera av hans violinkurser. Efter några års studier började Pihlsgård 2014 ta lektioner för Jörgen Svensson, konsertmästare i Malmö SymfoniOrkester. Hilda Pihlsgård är nu tretton år och har sedan 2014 haft Jörgen Svensson som lärare.

violin
Senast uppdaterat: 2024-03-19