Henrik Måwe

Den svenske pianisten Henrik Måwe studerade pianospel vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Staffan Scheja och vid Sibeliusakademien för Hui-Ying Liu-Tawaststjerna. Han har även studerat för professorerna Hans Leygraf och Hans Pålsson. Måwe har konserterat i de flesta europeiska länder samt i USA, Asien och Sydafrika och har också framträtt i svensk radio och TV. Måwe är dessutom en flitig gäst vid kammarmusikfestivaler i Sverige och utomlands. Som kammarmusiker framträder han med sångare och instrumentalister ur den internationella musikereliten. Måwes album The 50 greatest Piano Pieces har fått stor upp-märksamhet på den digitala plattformen Spotify.

piano
Senast uppdaterat: 2020-11-10