Happy Voices

Under ledning av Gabriel Forss är Happy Voices den största kören i Skåne – med nästan 500 medlemmar. 

Gabriels körkoncept  Sjung med Gabriel Forss ”Happy Voices”  startade i Stockholm 2004. Idag finns kören i Stockholm, Malmö och Göteborg.  Utan noter lär sig kören sånger inom många olika genrer – pop, soul, rock och traditionell gospel. Att sjunga skapar glädje och välmående och detta märks tydligt då kören funnits i många år med ett antal medlemmar som varit med från starten i Malmö, hösten 2009. 

Kör
Sång
Senast uppdaterat: 2022-10-06