Håkan Hardenberger

Sveriges fixstjärna på trumpet, Håkan Hardenberger, har över tid gjort ett outplånligt avtryck i musikhistorien. Som pionjär för sitt instrument har han medverkat till beställningar och uruppföranden av en lång rad trumpetkonserter. Därmed har han skapat en jämvikt mellan dåtid och nutid i trumpetrepertoaren. Hardenberger är hyllad för sitt personliga trumpetsound, sina starka tolkningar och sin tekniska briljans, något som ytterligare accentuerar och befäster den nutida trumpetrepertoaren. Han har därigenom också starkt bidragit till att sätta Sverige på den internationella musikkartan. Som pedagog har han väglett och inspirerat många unga trumpetare världen över och innehar som en del av sin pedagogiska gärning en professur i trumpetspel vid Musikhögskolan i Malmö.Hardenberger framträder med världsledande orkestrar som Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Gewandhausorchester Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Concertgebouworkest, London Symphony Orchestra och Boston Symphony Orchestra. Han samarbetar med dirigenter som Andris Nelsons, Alan Gilbert och Sir Simon Rattle och av tidigare samarbeten måste även Pierre Boulez nämnas. Håkan Hardenberger utnämndes 2019 till hedersartist i Malmö SymfoniOrkester. 

Trumpet
Senast uppdaterat: 2024-04-08