Gewandhausorchester Leipzig

Med en historia ända från 1400-talet är Gewandhausorchester Leipzig en av de äldsta orkestrarna i världen. Orkesterns hemvist sedan 1781 är Gewandhaus i Leipzig men orkestern framträder även på operan i Leipzig och i Thomaskyrkan och gör turnéer över hela världen. 

Namnet Gewandhaus härrör från 1498 och syftar på det "klädeshus" som byggdes som mässhus för tyg och klädesförsäljning i gamla Leipzig. År 1743 grundades en konsertförening av en grupp rika köpmän i staden och en sexton man stark orkester bildades. De inledande trettioåtta åren gavs konserter i olika byggnader men från och med 1781 flyttades konsertverksamheten till "tygförrådshuset" som kunde ta emot en publik på femhundra personer och orkestern fick sitt nuvarande namn. Lagom till orkesterns hundraårsjubileum byggdes Gewandhaus ut och kunde därefter ta emot tusen personer i publiken. I samband med ombyggnaden inpräntades ett citat på husets fasad. Det skulle tjäna som motto för orkestern: Res severa verum gaudium, "Sann glädje är en allvarlig sak". Mottot togs på allvar och i detta första Gewandhaus fick Beethovens Pianokonsert nr 3, "Kejsarkonserten", sitt uruppförande liksom Schuberts C-dursymfoni, Schumanns symfoni nr 1, 2 och 4, Mendelssohns violinkonsert och hans tredje symfoni, den "Skotska", Wagners Mästersångarna i Nürnberg samt Brahms violinkonsert och Ein deutsches Requiem.

Mellan 1882 och 1884 byggdes ett nytt konserthus i Leipzig och som fick namnet Neues Gewandhaus och kunde ta emot 1 700 konsertbesökare i den stora konsertsalen och 650 i kammarmusiksalen. Orkesterns motto fick en hedersplats även i detta nybygge. Konserthuset förstördes till stor del under andra världskriget och det dröjde många år innan planerna på ett tredje Gewandhaus tog form och orkestern fick söka sig tillfälliga konsertlokaler i nära fyrtio år innan den till slut fick en ny hemvist.

Men år 1981 stod äntligen ett tredje Gewandhaus klart och invigningen kunde äga rum. Konserthuset är placerat mitt emot operahuset i Leipzig och har plats för 1 900 besökare. På invigningsprogrammet stod bland annat Beethovens nionde symfoni. Orkesterns motto fick denna gång en hedersplats på orgelläktaren. I dagens Gewandhaus återfinns Europas största takmålning, Gesang vom Leben, "Sånger om livet", målad av Sighard Gille på en yta av 714 kvadratmeter.

symfoniorkester
Senast uppdaterat: 2020-11-10