Gabriel Forss

Gabriels körkoncept  Sjung med Gabriel Forss ”Happy Voices”  startade i Stockholm 2004. Idag finns kören i Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Körledare
Senast uppdaterat: 2022-10-06