DR SymfoniOrkestret

Danmarks Radios symfoniorkester är en av världens äldsta radiosymfoniorkestrar och den äldsta av Danmarks Radios ensembler. Orkestern debuterade vid en studiokonsert den 28 oktober 1925 med 11 musiker. Under de följande åren utvidgades orkestern flera gånger och 1931 bestod den av 58 fast anställda musiker, tillräckligt för de dagliga sändningarna. 1948 utökades orkestern till att omfatta 92 musiker och blev därmed Skandinaviens största symfoniorkester. Idag har orkestern 99 medlemmar.

symfoniorkester
Senast uppdaterat: 2020-11-10