Dario Russo

Den italienske bassångaren Dario Russo ägnade sina inledande ungdomsår åt litteraturstudier. Han ägnade sig också åt språkstudier och fördjupade sig både i tyska och ryska. En bra grund för en kommande sångarkarriär! Först därefter påbörjade han sina sångstudier. Hans förste sånglärare var Carlo Miliciani. Russo fortsatte sina sångstudier för Silvano Carroli och följde parallellt med studierna också flera masterclasses där han mötte lärare som Bill Schuman, Meinard Kraak och Carmelo Corrado Caruso. Russo har varit oerhört flitigt engagerad de senaste åren i massor av basroller i de allra flesta operahusen i Italien men han har också inbjudits till prestigefyllda operahus i Schweiz, Spanien, Portugal och Nederländerna.

bas
Senast uppdaterat: 2020-11-10